AM Press Logo
Muzeul Pietrei

Comunicat de presă: FNGCIMM a înregistrat în anul 2020 rezultate istorice, prin acordarea celui mai mare număr de garanții de la infințarea sa, în anul 2002, respectiv 92.241 garanții, cu o valoare de garantare de peste 20,7 mld lei

 

 

Situația economică generată de manifestarea pandemiei COVID-19 a impus ca prioritățile FNGCIMM pentru anul 2020 să se alinieze măsurilor Guvernului României, în vederea sprijinirii mediului de afaceri, a întreprinderilor mijlocii, mici și a microîntreprinderilor.

“În anul 2020 am acordat un număr total de 92.241 garanții, cu o valoare de garantare de 20,784,652,327 lei, ceea ce reprezintă 12,8% din numărul total de garanții, respectiv 28,4% din valoarea garanțiilor acordate de FNGCIMM în 18 ani de activitate. Această creștere semnificativă se datorează în parte contextului economic care a favorizat intervenția și utilitatea unui instrument de susținere anticiclic, și aici se remarcă în mod deosebit programul IMM INVEST ROMÂNIA. Programul a deblocat ramuri întregi ale economiei prin facilitățile de garantare și subvenționare a costurilor finanțării, prin sinergia creată cu sistemul bancar și parteneriatul în baza căruia am putut oferi rapid soluții de finanțare optime, atât pentru menținerea în viață a IMM-urilor aflate în dificultate, cât și pentru finanțarea companiilor pentru care criza a adus oportunități de dezvoltare. Garanțiile acordate prin Programul IMM Invest România sunt deja acoperite prin taxele și impozitele plătite de aceste companii, prin faptul că și-au continuat activitatea și au contribuit cu 13 miliarde de lei la buget. Nu în ultimul rând, merită amintite măsurile organizatorice pe care le-am luat într-o perioadă extrem de scurtă, pentru a întări capacitatea instutițională a FNGCIMM care a devenit un pilon important pentru susținerea și relansarea economiei în contextul crizei actuale.”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

La data de 1 ianuarie 2020, FNGCIMM administra trei programe guvernamentale, Prima Casă, Investește în Tine și Prima Mașină, dedicate persoanelor fizice, cu un numar de 20.067 acordări, care reprezentau circa 83,5 % din cele 24.016 garanții emise în anul 2019, restul de 16,5% fiind garanții din surse proprii acordate prin programele Start-up Nation, OPTIMM, garanții Plafon, precum și garanții și scrisori de garanție acordate din surse primite în administrare de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Evoluția spectaculoasă a activității de garantare în anul 2020 constă în creșterea cu 185% a numărului de garanții acordate și cu 511% a valorii acestor garanții față de anul 2019.

De la declanșarea crizei sanitare, FNGCIMM a lansat cinci programe noi pentru a răspunde la provocările economico-financiare generate de către pandemia COVID-19.

 1. Programul de susţinere a accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la capital financiar – IMM INVEST ROMÂNIA a fost primul program lansat de FNGCIMM în acest an, cu scopul de a sprijini IMM-urile afectate semnificativ de criza COVID-19  să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții. Impactul Programului IMM Invest România în Economia țării în anul 2020, în doar 6 luni de la implementare, se poate sumariza prin:
 • 10% din mediul de afaceri din perspectiva veniturilor au aderat la Program;
 • derularea programului prin 21 de bănci;
 • acordarea unui număr record de finanțări totale de 586;
 • o valoare totală finanțată de catre instituțiile bancare de peste 15 mld lei;
 • asigurarea continuității locurilor de muncă a unui număr de 097 de angajați. Potrivit INS la finele anului 2019 numărul de șomeri înregistrați era de 374.405. În situația în care Programul nu era în vigoare și în derulare, rata șomajului s-ar fi dublat în anul 2020;
 • Total contribuții muncă (CASS, CAS, Impozit Venit, CAM) = 7,7 mld lei;
 • TVA Net plătit = 3,6 mld lei;
 • Impozit venit / profit = 1,6 mld lei;
 • TOTAL IMPOZITE ȘI TAXE = 12,9 mld lei
 • Garanțiile acordate prin Programul IMM Invest România sunt deja acoperite prin taxele și impozitele plătite de aceste companii în 2019 (înainte de pandemie).
 • În perioada 2021-2025 se estimează că firmele care au beneficiat de Programul IMM Invest România vor aduce un impact fiscal prin taxe și contribuții plătite de 56,1 mld lei, ceea ce este de 22 ori mai mult decât nivelul maxim al garanțiilor executate în cel mai pesimist scenariu (rata creditelor neperformante pentru creditele IMM Invest poate ajunge până în anul 2025 la maxim 20%, comparativ cu nivelul actual de 4% raporat de BNR pe întreg sistemul bancar). În cazul multiplicatorului cash raportul dintre taxe plătite:garanții executate este de 1:22. Altfel spus, prin Programul IMM Invest România, nu au existat sume cheltuite, dimpotriva se vor genera venituri suplimentare în perioada 2021-2025 la Bugetul de Stat.

Din punct de vedere al finanțării sectoarelor de activitate ale întreprinderilor mici și mijlocii care au aplicat, Programul IMM Invest România a susținut (așa cum reiese din bazele de date ale FNGCIMM) în principal următoarele coduri CAEN:

Top

Cod Caen

Descriere COD CAEN
1 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
3 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producatoare de semințe oleaginoase
4 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
5 5610 Restaurante

 

După mărimea întreprinderilor mici și mijlocii care au beneficiat de finanțări în cadrul Programului IMM Invest România, imaginea se prezintă astfel:

 • 52% întrepinderi aflate în categoria Micro (0-9 angajați);
 • 38% întreprinderi aflate în categoria Mici (10-49 angajați);
 • 10% întreprinderi aflate în categoria Mijlocii (50-249 angajați).

La data de 31.12.2020, ajutorul de stat acordat beneficiarilor Programului IMM Invest România însumează:

 

Dobânzi aferente creditelor utilizate 102,055,165.06 lei
Comisioane de administrare 48,548,713.14 lei
Comisioane de risc 140,679,850.28 lei

 

Având în vedere decizia Comisiei Europene de prelungire a  Cadrului Temporar de Ajutor de Stat până la sfârșitul anului 2021, FNGCIMM estimează în anul curent, dublarea numărului de finanțări, având la bază toate Programele aferente Planului Național de Investiții și Relansare Economică, din care menționăm: IMM Invest (continuare), Agro IMM Invest (program nou), IMM Leasing de Echipamente și Utilaje (program lansat inițial la finele anului 2020) și nu în ultimul rând IMM Factor (program care va susține cashflow-ul întreprinderilor mici și mijlocii).

 1. Cel de-al doilea mecanism de garantare operaționalizat de FNGCIMM în acest an, este Programul înființat în baza OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiar nebancare anumitor categorii de debitori, rolul FNGCIMM fiind de a garanta creditorilor sumele reprezentând dobânzi amânate la plată și de a prelua riscul neîndeplinirii obligațiilor ce le revin debitorilor. De la implementarea acestei facilități, FNGCIMM a emis scrisori de garantare pentru 24 bănci, cu o valoare totală a angajamentului de garantare de 25.1833.057,49 lei, reprezentând dobânzi datorate de 47,212 debitori persoane fizice și a 112 IMM-uri.
 1. Programul Noua Casă, continuator al programului Prima Casă, operaționalizat în partea a doua anului 2020, a contribuit la deblocarea creditului ipotecar prin facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat. Împreună, cele două programe, Prima Casă, și Noua Casă sunt responsabile de acordarea a 16.102 garanții, pentru credite de aproximativ 3,6 miliarde lei. De la data de 17.09.2020, când a fost încărcată prima solicitare de garantare pe Noua Casă, au fost acordate 7.882 garanții, în valoare de 999,3 milioane lei, ce susțin finanțări în valoare de 1,95 miliarde de lei. Aceste cifre demonstrează că noul program este adaptat necesităților de locuire actuală și răspunde dorinței românilor de a avea acces la o locuință în proprietate, cu un confort sporit. Programul este digitalizat prin utilizarea aplicației web-plafon și a semnăturii electronice și are un plafon total de garantare alocat în anul 2021 de 1,5 miliarde lei.
 2. Programul IMM LEASING de ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE este operațional, iar numărul mare de operatori de leasing financiar care s-au înscris în program arată că acest instrument financiar nou este necesar IMM-urilor pentru a putea achiziționa bunuri mobile noi sau second-hand și asigură fluxurile financiare necesare prin operațiuni specifice de sell-and-lease-back.

Acest program urmează să fie digitalizat prin utilizarea aplicației web-plafon și a semnăturii electronice.

Plafonul total de garantare alocat pentru anul 2021 este de 4 miliarde lei, iar bugetul schemei de ajutor de stat este de 78,1 milioane lei.

 1. Programul IMM FACTOR susține accesul IMM-urilor la finanțarea creditului comercial. Prin program, FNGCIMM acordă garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil pentru finanțările de tip factoring cu regres, acordate de bănci pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice. La fel ca toate programele noi lansate și acest program va fi complet digitalizat prin utilizarea aplicației web-plafon și a semnăturii electronice. Programul este operațional, urmând să producă rezultate în perioada următoare.Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului în anul 2021 este de 1 miliard de lei, bugetul schemei de ajutor de stat este de 43 milioane lei, iar numărul total al beneficiarilor este estimat la 1000 de IMM-uri.

Recent Comisia Europenă a anunțat decizia de prelungire a  Cadrului Temporar de Ajutor de Stat până la sfârșitul anului 2021, ceea ce ne îndreptățește să estimăm dublarea numărului de finanțări în baza programelor implementate în cadrul Planului Național de Invesțiii și Relansare Economică. Valoarea totală a garanțiilor prevăzut a fi acordate in anul 2021, este de peste 18 miliarde lei, la o pondere medie a garanțiilor la un nivel de 80%.

În ceea ce privește celelalte programe pe care FNGCIMM le implementează, rezultatele foarte bune obținute în anul 2020 se datorează și măsurilor de îmbunătățire a produselor de garantare de marcă ale FNGCIMM, cum ar fi ”Noul OPTIMM”, la care a fost dublată valoarea garanției din surse proprii.

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin care sunt asigurate fondurile din care FNGCIMM acordă garanții în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a cunoscut, de asemenea, un revirament în anul 2020. Rezultatele obținute la data de 30.12.2020, arată că anul trecut, față de perioada similară din 2019,  numărul de garanții acordate în baza fondurilor în administrare puse la dispoziție de MADR, cât și valoarea acestora, aproape s-a dublat. Comparativ, în anul 2019 au fost acordate 966 de garanții cu o valoare de garantare de 1,18 miliarde lei, iar în anul 2020, au fost acordate 1.604 garanții, cu o valoare de garantare de 2,12 miliarde lei.

În contextul eforturilor FNGCIMM de adaptare permanentă la cerințele pieței trebuie menționată colaborarea excelentă cu Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul căruia FNGCIMM este în negocieri avansate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru stabilirea detaliilor parteneriatului într-un nou program, intitulat SME FUND, în cadrul căruia FNGCIMM va garanta din surse proprii creditele care vor fi acordate de BERD prin intermediul unor bănci selectate de aceasta. În cadrul noului program, FNGCIMM va introduce un nou instrument de garantare, garanția tip portofoliu, iar BERD va oferi consultanță IMM-urilor aplicante/beneficiare, precum și asistență tehnică băncilor partenere.

Prin valoarea capitalurilor proprii, complexitatea și volumul activităților de garantare pe care le desfășoară, FNGCIMM SA-IFN este cea mai reprezentativă instituție financiară care funcționează în România în scopul garantării creditelor, având semnate convenții de garantare cu cei mai importanți 24 de finanțatori.

Powered by VA Labs
© 1991- 2024 Agenția de Presă A.M. Press. Toate drepturile rezervate!