• Home
  • Info utile
  • Certificatul energetic pentru clădiri. Obligativitate și sancțiuni

Certificatul energetic pentru clădiri. Obligativitate și sancțiuni

certificat energetic

Certificatul energetic pentru clădiri reprezintă un document esențial în procesul de vânzare, închiriere sau construcție a unei proprietăți și este impus de legislația din multe țări ca o măsură pentru promovarea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului.

În acest articol, vom explora pe scurt obligativitatea acestui certificat și sancțiunile asociate nerespectării legislației în domeniu.

Obligativitatea obținerii certificatului energetic pentru clădiri

În țările din Unuinea Europeană, obținerea unui certificat energetic pentru clădiri este obligatorie pentru imobilele noi, pentru cele care se vând sau se închiriază, sau pentru cele care urmează să fie supuse unor renovări majore.

De asemenea, în cazul clădirilor ce se construiesc este necesar acest act, precum și pentru clădirile aflate în proprietatea și / sau administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice, precum și cele în care o suprafață utilă totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public.

Acest document atestă performanța energetică a clădirii și oferă informații esențiale despre consumul de energie și emisiile de carbon asociate acesteia.

Certificatul energetic este emis de către specialiști autorizați (auditori energetici pentru clădiri) și este valabil pentru o anumită perioadă de timp.

În România, certificatul energetic al clădirii este valabil timp de 10 ani de la data emiterii lui. Există și o excepție, când clădirea certificată a fost supusă unor lucrări de renovare majoră în această perioadă, este necesar alt document.

Proprietarii care nu respectă această obligație pot fi supuși unor sancțiuni legale și pot întâmpina dificultăți în derularea tranzacțiilor imobiliare.

Auditori energetici atestați pentru clădiri

Singurii specialiști care au dreptul în România să emită acest act sunt auditporii energetici pentru clădiri, atestați de către autoritățile statului român.

Conform legii, auditorul energetic pentru clădiri este o persoană fizică atestată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să elaboreze rapoarte de audit energetic și/sau certificate de performanță energetică pentru clădiri/unități de clădire, în conformitate cu metodologia specifică adoptată la nivel național aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației.

Auditorul energetic pentru clădiri este specialistul care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare.

Un alt document ce poate fi elaborat este raportul de conformare NZEB (studiu NZEB), un document ce se solicită încă în faza de proiectare, pentru a putea stabili dacă clădirea se conformează cerințelor NZEB.

Sancțiuni pentru nerespectarea legislației

Sancțiunile în cazul nerespectării legislației privind certificatul energetic pot fi de natură fiscală sau juridică.

Acestea pot fi consultate în Legea 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor (cu modificările și adăugirile ulterioare).

Câteva exemple de astfel de sancțiuni:

Pentru clădirile noi, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor poate fi declarat nul în lipsa unei copii după certificatul energetic care să-l însoțească, iar contractele de vânzare-cumpărate  încheiate în lipsa lui sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Aveți nevoie de acest document înainte de a posta anunțurile imobiliare, pentru că acestea trebuie să conțină informații extrase din certificat. Lipsa acestora poate aduce amenzi consistente.

Concluzie

Certificatul energetic pentru clădiri este o măsură importantă pentru promovarea eficienței energetice și a dezvoltării durabile în domeniul imobiliar.

Obligativitatea acestui certificat de performanță energetică și sancțiunile asociate nerespectării legislației evidențiază importanța acordată de autorități în combaterea consumului excesiv de energie și a emisiilor de carbon.

Proprietarii ar trebui să fie conștienți de obligațiile lor legale și să se asigure că dețin un certificat energetic valabil pentru proprietățile lor, contribuind astfel la o dezvoltare mai sustenabilă și la protejarea mediului înconjurător.

Parteneri