• Home
  • Info utile
  • Model de completare a declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant și a criteriilor de eligibilitate în cadrul programului IMM INVEST PLUS

Model de completare a declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant și a criteriilor de eligibilitate în cadrul programului IMM INVEST PLUS

imm

FNGCIMM pune la dispoziția solicitanților Programului IMM INVEST PLUS un model de completare a declarației pe propria raspundere, având în vedere că foarte multe IMM-uri care doresc să acceseze programul, solicită îndrumare în completarea acestui document necesar pentru obținerea finanțării și a garanției de stat.

Formularul model este publicat pe site-ul FNGCIMM, secțiunea Beneficiarii IMM INVEST PLUS – Model Declaratie, unde sunt oferite toate informațiile cu privire la modalitatea de completare a Anexei ( 5b la conventie) prevăzută în procedura de implementare a programului IMM INVEST PLUS pentru componentele IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT CONSTRUCT.

Programul se va derula până la 31.12.2023, iar pentru înregistrare, beneficiarii de tip IMM trebuie să acceseze portalul www.imminvest.ro.

În trimestrul 1 al anului 2023 în portal s-au înregistrat circa 5.000 de IMM-uri, care au solicitat 5.720 de credite în valoare de 7,65 miliarde lei. Dintre acestea, un numar de 1.304 credite au fost solicitate pentru realizarea de investiții, iar un  număr de 4.416 de credite au fost solicitate pentru activitatea curentă.

 

Garanțiile apobate doar în acest an în cadrul Programului IMM Invest Plus, depășesc 1.500 de garanții, în valoare de peste 1,3 miliarde de lei, pentru finanțări de peste 1,4 milioane de lei.

Componenta IMM INVEST România a înregistrat un număr de 1120 de contracte cu o valoare a garanției de 934 milioane lei, iar componentele Garant Construct și IMM PROD înregistrează aproximativ 200 de contracte fiecare, cu valori cumulate ale garanțiilor de cca. 160 milioane lei, respectiv 203 milioane lei. Majoritatea solicitărilor au vizat credite pentru activitatea curentă, fiind solicitate de firme încadrate în categoria microîntreprinderilor și a firmelor mici.

 

***

Scurta prezentare a programului IMM INVEST PLUS

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA facilitează accesul la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up-urilor, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanțarea altor credite de investiții sau cheltuieli destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO IMM INVEST este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up-urilor, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive.

Componenta GARANT CONSTRUCT are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, susținerea investițiilor în domeniul energiei verzi și alinierea la obiectivele de mediul implementate de:

  1. IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură
  2. Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune).

***

 

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii -FNGCIMM SA-IFN- este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM detine o pozitie importanta în conducerea Asociatiei Europene a Institutiilor de Garantare- AECM prin alegerea directorului general, Dumitru Nancu ca vicepreședinte al asociației.

 

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.


FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

 

Serviciul Marketing și relații clienți

021.310.18.74 int.193

[email protected]

Parteneri