AM Press Logo
Muzeul Pietrei

Reguli sanitare pentru votul la alegerile locale

În secția de votare, pe lângă obligativitatea de a-și dezinfecta mâinile și de a-și plasa buletinul în suportul terminalului pentru înregistrarea în Sistemul informatic de monitorizare, alegătorul va trebui să își îndepărteze pentru scurt timp masca pentru a fi identificat. În plus, după exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur pe buletin timbrul autocolant cu menţiunea “VOTAT”.

Regulile sunt cuprinse în hotărârea de guvern adoptată luni, privind prelungirea stării de alertă.

Potrivit documentului, accesul în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum un metru între persoane.

Pe cât posibil, vor fi stabilite circuite separate de intrare şi de ieșire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot.

Alegătorii sunt obligați să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare și la ieșire.

În secția de vot, toți participanții la procesul electoral sunt obligați să poarte mască sanitară, care să acopere nasul și gura. Este vorba despre: alegători, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator, persoanele acreditate, candidații, delegaţii acreditaţi, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenție pentru remedierea disfuncționalităților Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot – SIMPV, membrii biroului electoral de circumscripţie ierarhic superior.

Alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV. Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care își va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluții dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănușile.

În vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii biroului electoral al secției de votare, alegătorul va fi instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 1,5 m față de operatorul de calculator și de membrii biroului electoral al secției de votare. După identificare, alegătorul își va repoziționa masca acoperind nasul și gura.

Alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul biroului electoral al secției de votare, care îi va prelua semnătura în lista electorală și va poziționa actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, pe biroul sau banca respectivă, astfel încât atingerea acesteia de către membrii biroului electoral al secției de votare să nu fie necesară, notează stiri.tvr.ro.

Se va evita contactul fizic cu membrii biroului electoral al secției de votare în timp ce alegătorul semnează în lista electorală, la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea “VOTAT”.

Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu mențiunea “VOTAT” şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub supravegherea și la indicația acestora.

După exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea “VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.

Continuarea aici

Powered by VA Labs
© 1991- 2024 Agenția de Presă A.M. Press. Toate drepturile rezervate!