Text vechi indian:·”Coeficientul de ură din sufletul fiecărui om va cunoaște o alarmantă creștere, vulgaritatea va împânzi totul”

 

text indianUn prieten al rubricilor noastre, român trăitor în Europa de Vest, care semnează cu pseudonimul  Yon Rijksadelaar  ne trimite un vechi text indian, cutremurător prin forța de a zugrăvi realități de azi. Iată ce ne scrie și ne trimite prietenul ampress:

           În literatura veche indiană (Linga, Purana, II, 39-40), există un text, în cuprinsul căruia actualitatea contemporană, intuiţie profetică a hinduismului care se referă la modul în care se va încheia actualul ciclu al civilizaţiei terestre, este atât de bine surprinsă ca şi cum autorul/autorii ar trăi realitatea zilelor noastre, ar fi printre noi! Puranas provin dintr-o tradiţie orală care se pierde în negura vremilor, cca. o mie de ani înaintea apariţiei sub formă scrisă (veacurile III-IV d. Cr.).

Iată cum vorbeşte textul puranic, despre viitorul care, acum, este prezentul nostru : 

„Coeficientul de ură din sufletul fiecărui om va cunoaşte, spun textele, o alarmantă creştere. Oamenii vor deveni din ce în ce mai iritabili. Toate marile achiziţii de cunoaştere vor fi deturnate spre scopuri impure, adică spre amplificarea răului în lume. Se va înmulţi numărul şefilor de stat de extracţie joasă şi de proastă calitate. Lucrătorii manuali şi negustorimea vor fi înălţaţi la rang de intelectuali, iar intelectualii vor fi puşi în condiţii subalterne. Va avea loc, cu alte cuvinte, un destructurant amestec al „castelor”, o destrămare dramatică a ierarhiilor fireşti, o ireparabilă dezordine socială. Necinstea va căpăta o răspândire fără precedent, la toate nivelele. Hoţii vor deveni lideri.
Femeile nu vor mai pune preţ pe propria virtute. Proştii, impostorii, naturile rudimentare şi gălăgioase vor fi luaţi drept înţelepţi. Oamenii drepţi, de bună calitate, vor avea tendinţa de a se retrage din viaţa publică. În pieţe se va vinde mâncare gata-preparată ( e de necrezut: se vorbeşte , acum mai bine de 2 000 de ani, de semipreparate şi de „fast-food”! n.a.).
Limbile vor sărăci, vorbirea se va trivializa. Vor fi mai multe femei decât bărbaţi, vor prolifera asociaţiile criminale, va creşte numărul celor care nu găsesc de lucru. Se vor răspândi, pretutindeni, bolile de stomac. Se va extinde moda părului purtat în dezordine şi se va generaliza starea de letargie, de lehamite, cu corolarul unei cronice incapacităţi de acţiune. Vor apărea nenumărate organizaţii religioase necanonice, blasfemia va convieţui cu fanatismul. Se va practica, pe scară largă, uciderea fătului în pântecul matern (în România, spre ex., în perioada 1990-2010 s-au făcut un număr total de avorturi echivalent cu populaţia Elveţiei n. a.) şi se vor asasina direct sau simbolic eroii fiecărei comunităţi. Deţinătorii puterii nu o vor mai folosi în beneficiul popoarelor lor. Discernământul (ca percepţie a deosebirii dintre bine şi rău) se va şubrezi, instituţia respectului va intra în derivă (vor fi respectaţi, preponderent, cei nedemni).
Vor câştiga teren neruşinarea, călcarea cuvântului dat, invidia. Între părinţi şi copii vor apărea obstacole greu de trecut, forţa va prevala asupra dreptăţii, ospeţia va declina, vulgaritatea va împânzi totul”.