Rugăciunea la Sfântul Ioan Botezătorul face minuni

Rugăciunea la Sfântul Ioan Botezătorul este foarte puternică, grabnic ajutătoare și mult folositoare.

Rugăciunea la Sfântul Ioan Botezătorul

Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu, încă înainte de a te naște. Să-i pregătesti pe oameni pentru venirea Fiului Său. Iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său. Când a voit să fie botezat de tine. Și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”
Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te pentru noi!

Distribuie prietenilor

Continuarea aici