Valorificarea potențialului turistic și cultural din județul Ilfov prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020

Header Comunicat 1

Parteneriatul format din Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov și Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci) implementează proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, Cod SMIS 119617.

Proiectul este cofinanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban șI conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Distribuie prietenilor

Obiectivul general al proiectului constă în valorificarea potențialului turistic și cultural ale Ansamblului Mănăstirea Balamuci, Sat Balta Neagră, comuna Nuci, Județ Ilfov, cod LMI IF-II-a-A-15263, prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii „Sf. Nicolae” cod LMI IF-II-m-A-15263.01, în vederea creșterii contribuției ansamblului la dezvoltarea regională durabilă.
Conform activităţilor prevăzute în cadrul proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse, se are în vedere îndeplinirea obiectivului specific Priorităţii de Investiţii 5.1., Axa Prioritară 5 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, şi anume impulsionarea dezvoltării locale şi regionale prin conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi a identităţii culturale, având în vedere lucrările de conservare şi restaurare propuse şi menţinerea în circuitul turistic de la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov a unui obiectiv de o importanţă culturală naţională deosebit de ridicată.

Conformitatea proiectului cu axa prioritară şi domeniul de intervenţie este susţinută de următoarele aspecte:
-se obţine creşterea numărului de turişti (cu 5,37% pe an) prin punerea în valoare a potenţialului culturallocal, asigurându-se un număr de 3.139 vizitatori/an;
-se crează o oportunitate de dezvoltare economică locală prin creşterea importanţei turismului şi culturii;
-se facilitează dezvoltarea de activităţi economice adiacente la nivel local şi judeţean.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al monumentului istoric Biserica „Sf. Nicolae”, cod LMI IF-II-m-A15263.01, aparţinând Ansamblului de Monumente Istorice al Mănăstirii Balamuci, în vederea punerii în valoare sub aspect structural, funcţional şi arhitectural, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.
2. Creșterea accesibilității în vederea introducerii obiectivului de patrimoniu în circuitul turistic judeţean şi regional prin realizarea unor lucrări conexe investiţiei de bază de tip infochişc și grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi.
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă prin asigurarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu prin înființarea unei gospodării de apă pentru incendiu.
4. Creşterea importanţei turismului cultural la nivel local şi regional şi a numărului preconizat de vizite cu peste 5,37% la minim 3.139 de vizitatori/an, în perioada de durabilitate.
5. Promovarea patrimoniului cultural prin implementarea strategiei de marketing, a campaniei de informare și a activității de digitizare a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Rezultate așteptate:
– 1 obiectiv de patrimoniu restaurat și introdus în circuitul turistic dotat cu instalaţii pentru siguranţă la incendiu, antiefracţie, climatizare;
– amenajare 1 infochioșc , 1 grup sanitar, 1 gospodărie de apă pentru incendiu;
– 1 obiectiv de patrimoniu digitizat în vederea accesului la patrimoniul cultural (100 staţii de scanare);
– 1 campanie de informare și publicitate cu privire la implementarea și derularea proiectului;
– 1 campanie de marketing și promovare în vederea creșterii numărului de vizitatori;
– număr crescut de vizitatori cu 5,37%, respectiv de la 2.979 vizitatori în 2016 la 3.139 de vizitatori în primul an după implementarea proiectului.

Data de începere a contractului de finanțare:   20.02.2019
Perioada de implementare a proiectului:           20.02.2019 – 31.05.2021
Valoarea totală a proiectului:                                8.583.372,70 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului:                7.828.206,54 lei, din care:
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 6.140.822,08 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.530.820,33 lei
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 156.564,13 lei

Informații suplimentare:
Coordonator de proiect: Remus TRANDAFIR
Tel: 021.212.5693/int.604 e-mail: scii.ilfov@gmail.com
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

logo consiliul judetean ilfov 210x136 2

3-5 Ernest Juvara, Sector 6, București, România | Tel: +40 21 212 56 93 | Fax: +40 21 212 56 99 | www.cjilfov.ro | E-mail: cjilfov@cjilfov.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

banca 750x19 2

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României