• Home
 • Info utile
 • Obligativitatea obținerii certificatului energetic pentru clădiri

Obligativitatea obținerii certificatului energetic pentru clădiri

certificat 1

Certificatul de performanță energetică pentru clădiri (certificatul energetic, pe scurt) este un document legat, tipărit, emis de către un auditor energetic pentru clădiri, singurul care are dreptul  să îl emită.

Ce este un certificatul energetic?

Acest act ne indică performanța energetică a imobilului sau a unei părți din acesta, ce se poate utiliza separat (o unitate a clădirii, cum ar fi un apartament dintr-un bloc de locuințe, de exemplu).

Performanța energetică a clădirii sau doar a unei părți din aceasta (unitate de clădire) este considerată drept energia calculată conform metodologiei legale pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal:

 • încălzirea;
 • prepararea apei calde menajere;
 • răcirea;
 • ventilarea;

Mai multe detalii despre certificatul de performanță energetică puteți găsi citind articolul „Ce este certificatul energetic” din site-ul www.certificatenergetic24h.ro aparținând companiei Reflex Architecture SRL București.

Cine trebuie să solicite certificatul de performanță energetică și cine-l elaborează?

Conform Legii nr. 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor (cu adăugirile și modificările ulterioare), acest act trebuie să fie solicitat de către investitorul, proprietarul sau administratorul clădirii (după caz) și se elaborează de către un auditor energetic pentru clădiri, atestat în condițiile legii.

Când este obligatoriu să existe certificatul energetic?

El trebuie solicitat încă înainte de a posta anunțurile imobiliare pentru clădirile sau unitățile de clădire ce se vând, se închiriază sau se renovează major.

Legea consideră renovarea majoră acele lucrări proiectate și efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea. Valoarea de impozitare a clădirii se determină potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, pentru imobilele ce se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului, proprietarului sau administratorului (după caz), este prezentat de către acesta, în original, comisiei întrunite în vederea recepției la terminarea lucrărilor, se anexează, în copie, la procesul-verbal de recepție și constituie parte componentă a cărții tehnice a construcției.

Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor și neînsoțit de copia de pe certificat este nul de drept.

De asemenea, contractele de vânzare-cumpărare încheiate în lipsa acestui act sunt supuse nulității

relative, potrivit prevederilor Codului civil.

De asemenea, legea prevede amenzi mari pentru nerespectarea prevederilor privind acest act.

O altă situație în care acest document este obligatoriu: pentru imobilele aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice, cele în care o suprafață utilă totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public.

Categoriile de clădiri pentru care se elaborează certificat energetic

Acest document se întocmește pentru imobile sau unități de clădire cu următoarele funcționalități:

 • clădiri cu rol rezidențial – colectiv sau individual (case sau blocuri de locuințe);
 • birouri;
 • imobile de învățământ;
 • sănătate;
 • hoteluri și restaurante;
 • activități sportive;
 • comerț;
 • imobile cu alte funcțiuni.

Categoriile de imobile exceptate de la această obligativitate

Există și câteva tipuri de imobile pentru care acest act nu este necesar:

 • clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 • clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
 • clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 m2.

Parteneri