Emilia Diaconescu, corecții la ”proasta inspirație a primarului”

emilia diac 1

Făcându-se mare caz despre numele comunei OPTAȘI (jud.Olt) și de proasta inspirație a primarului de a amplasa, la intrare, un simbol al comunei format din 8 cărți de joc-AS, am căutat și am aflat de unde ar putea proveni numele acesta.
1.Termen catagrafic(1895)-la destrămarea obștii țărănești s-au numărat 8 case.Sau,în zonă,prin sec.XIII-XV,au venit,de peste munți emigranți organizați în 8 grupuri,pe baza legăturii de rudenie.
2.Termen militar-conducător al unui grup de 8 militari
3.Termen fiscal-boierii veliți plăteau 8 dări,iar cei care strângeau dările se numeau optași
4.Termen de relație familială(după model roman)numele copilului dat după ordinea nașterii-al optulea,optaș.
Deci…..

Nota redacției: Deci avem și oameni cu carte, cu lumină în cap, cum sunteți dumneavoastră, doamnă Emilia Diaconescu.

Parteneri