Ovidiu Marian (relatări din Parlament): Bătaie pe terenul agricol şi pe apa dulce

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice întrunită în şedinţa de plen marţi, 12 mai, a dezbătut, mai întâi, Proiectul Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole. Cei prezenţi au fost de acord cu modificarea art. 53 alin (7), adoptată şi de Comisia pentru industrii şi servicii, prin care se arată că: „Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole este condus de un director general numit prin ordin al autorităţii, în condiţiile legii, cu avizul Consiliului Regiunilor Viticole”.

Discuţii aprinse s-au purtat şi pe marginea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a aliniatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. S-a discutat, mai ales, pe seama folosirii eficiente a sistemelor de irigaţii. S-a evidenţiat faptul că numai fermierii constituiţi în organizaţii profesionale pot utiliza cum se cuvine ploaia artificială. Totodată, vorbitorii au arătat că nu se poate vorbi de irigaţii fără a face referire şi la sistemul de combatere a eroziunii solului, de desecare şi drenaj. Dată fiind complexitatea problemelor abordate s-a hotărât formarea unei subcomisii care să facă o analiză a situaţiei din cadru Agenţiei Domeniilor Statului (inventariere, recuperarea creanţelor etc). De asemenea, o altă subcomisie va face monitorizarea preţurilor la produsele alimentare până la încheierea aplicării TVA-ului.

La orele 13.00, reunite în şedinţă comună, Comisia pentru mediu, Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură au respins, cu 35 de voturi pentru şi 25 împotrivă, cererea de reexaminare solicitată de Preşedintele României a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Întrunite apoi, Comisiile de agricultură şi de mediu s-au pus de acord asupra raportului comun la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr- 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii.