• Home
  • Comunicate de presă
  • FNGCIMM a aprobat primele solicitări de garantare în baza Programelor IMM PROD și GARANT CONSTRUCT iar IMM INVEST a atins deja 10.000 de garanții în 4 luni

FNGCIMM a aprobat primele solicitări de garantare în baza Programelor IMM PROD și GARANT CONSTRUCT iar IMM INVEST a atins deja 10.000 de garanții în 4 luni

fngcimm

FNGCIMM a aprobat primele solicitări de garantare în baza Programelor IMM PROD și GARANT CONSTRUCT iar IMM INVEST a atins deja 10.000 de garanții în 4 luni.

Întreprinzătorii se mai pot înscrie până la 30 iunie 2022!

Resursele importante alocate de FNGCIMM SA IFN pentru derularea activitatii de garantare în cadrul Programelor IMM INVEST, AGROIMMINVEST, IMM Prod și GARANT CONSTRUCT și buna organizare a activității înregistrează primele rezultate dar, întrucât actualele scheme de ajutor de stat derulate de FNGCIMM în numele și contul statului român expiră la 30 iunie 2022, facem un apel la mobilizarea întregului mediu antreprenorial și la reprezentanții unităților administrative teritoriale eligibile, pentru a accesa aceste programe și a beneficia de granturi, garanții de stat și subvenții de dobânzi și comisioane, pentru dezvoltarea proiectelor de investiții, a afacerilor pe care le administrează sau a localităților pe care le reprezintă.

Primii 880 de antreprenori s-au înscris prin platforma www.imminvest.ro în Programele GARANT CONSTRUCT și IMM PROD iar primele garanții au fost acordate la o distanță de numai câteva zile de momentul aprobării celor două scheme de ajutor de stat de către Comisia Europeană.
Antreprenorii au solicitat 1236 de credite de investiții și capital de lucru cu o valoare de 2,1 miliarde lei în cadrul Programului IMM PROD și de 1,5 miliarde lei pentru Programul GARANT CONSTRUCT.

Platforma va rămâne deschisă numai până la data de 30 iunie 2022 astfel că atât timpul disponibil pentru înscrierea pe platforma www.imminvest.ro cât și plafoanele disponibile sunt extrem de limitate motiv pentru care reiterăm îndemnurile adresate potențialilor noștri clienți de a finaliza cât mai curând documentațiile necesare înscrierii.

IMM PROD și GARANT CONSTRUCT au un plafon total al garanţiilor de 4 miliarde de lei și pot fi accesate atât de IMM-uri cât și de unitățile administrativ teritoriale, după înscrierea în portalul www.imminvest.ro, prin cele 21 de bănci finanțatoare înscrise în Program.

Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului IMM PROD este de 268.544.792 lei, aproximativ 54,25 milioane euro, iar plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în 2022 este de 1,5 miliarde lei.

GARANT CONSTRUCT are un buget în valoare de 495.572.822 lei, aproximativ 99,11 milioane euro, cu un plafon total al garanţiilor pentru 2022 de 2,5 miliarde lei.

***

Despre IMM PROD

Programul IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor pentru asigurarea lichidităților și pentru investițiile care încurajează producția autohtonă, creșterea capacității de producție, reconversia de la intermediere la producție, digitalizarea activității și alinierea la obiectivele de mediu.
Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri, inclusiv start-up-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, forme de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități de producție și care au sediul principal sau secundar într-o zonă urbană.

Despre GARANT CONSTRUCT

Programul GARANT CONSTRUCT are două componente – Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor și Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții la scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor.
Obiectivul principal al programului este susținerea proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile din domeniul construcţiilor şi de unităţile administrativ-teritoriale, prin acordarea de garanții guvernamentale de maximum 90% din valoarea finanțărilor.

Pentru 2022, plafonul total al garanţiilor de 2,5 miliarde lei, se împarte în mod egal între cele două componente.

Beneficiarii eligibili ai Subprogramului de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor sunt IMM-uri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, forme de organizare a profesiilor liberale, precum arhitecții și birourile individuale de arhitectură. Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții la scară mică dedicat UAT-urilor, respectiv municipiilor, orașelor și comunelor are în vedere finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor și a proiectelor de mică dimensiune.

Pentru informații suplimentare :
021.310.18.74 int.193
[email protected]
Serviciul Marketing și relații clienți

Parteneri