Giorgiana Radu: „Samovarele”, urmele nemiloase ale războiului

Anul 2018 se apropie de apus și odată cu el se încheie și Centenarul, prin care s-a dorit evocarea și neuitarea celor care au contribuit și s-au jertfit pentru înfăptuirea Marii Uniri. Puțini sunt aceia care au dat adevăratul înțeles acestei sărbători naționale. Pentru cei mai mulți, Centenarul a fost doar laitmotivul organizării unor evenimente în care au dominat politicul și afirmarea de sine a unor inși, nu slăvindu-i pe eroi, ci lustruindu-se pe ei, ca în versul eminescian.

Războiul a curmat sute de mii de vieți și a mutilat numeroși oameni, în mare parte, tineri. Pe aceștia din urmă moartea i-a ocolit, schilodindu-le trupul și sufletul. În romanul „Testamentul francez”, autorul Andrei Makine îi numește, pe soldații schilozi, „samovare”. Rămași fără picioare, și unii fără mâini, își purtau infirmitatea în niște lăzi rulante. Doar trunchiurile în care băteau inimile și se găseau sufletele chinuite de amintirea războiului, mai rămăseseră din ceea ce alcătuia, cândva, oameni întregi. În zonele piețelor și ale târgurilor rusești, „samovarele” cerșeau pentru a supraviețui.

Scriitorul francez, născut în Siberia, redă o scenă tulburătoare a luptei lor pentru supraviețuire și a exteriorizării frustrărilor care-i măcinau: „Înaintând în lăzile lor, abordau oamenii la ieșire, cerându-le bani sau tutun. Samovarele erau aproape toți tineri, unii evident beți. Toți aveau privirea pătrunzătoare, puțin smintită… Trei sau patru lăzi s-au năpustit spre Charllote. (…) Charlotte s-a oprit, a scos în grabă o bancnotă din sacoșă și a dat-o celui care s-a apropiat primul. El nu a putut s-o apuce – singura lui mână, mâna stângă, nu mai avea degete. A înghesuit bancnota în fundul lăzii. (…) A văzut un alt schilod, acesta cu două brațe valide, care a țășnit lângă primul și, brutal, a scos bancnota din lada ciungului. (…) A mai văzut câteva samovare care își împingeau lăzile spre ea. (…) Charlotte s-a întors brusc. A văzut ceva mai iute decât fulgerul. Ciungul, în lada lui rulantă, a coborât panta străduței cu un pocnet asurzitor de rulmenți cu bile. Iar în gura lui, chinuită de un rânjet oribil, săgeta un cuțit strâns în dinți. Schilodul care tocmai îi furase banii a apucat doar să-și înhațe bățul. Lada ciungului s-a lovit de a lui. A țâșnit sânge. Charllote a avăzut alte două samovare repezindu-se spre ciungul care scutura din cap sfârtecând trupul dușmanului său. Alte cuțite au sclipit între dinți. Din toate părțile izbucneau urlete. Lăzile se izbeau unele de altele. Trecătorii, subjugați de bătaia care devenea generală, nu îndrăzneau să intervină. Un alt soldat cobora în viteză panta străzii și, cu lama între fălci, se cufunda în învălmășeala înspăimântătoare de trupuri mutilate…”

Distribuie prietenilor

Războiul nu a avut ca rezultat doar partea pozitivă, cea a unirii, a reîntregirii și izbânzii. Războaiele, răscoalele, revoluțiile, au semănat moarte, sărăcie, au schilodit destine. Andrei Makine remarcă în romanul său despre Franța și Rusia din timpul și după Primul Război Mondial, că „soldatul e preferat sau foarte viteaz și zâmbitor sau … mort pe câmpul de onoare”, ori „samovarele ofereau o imagine urâtă despre marea Victorie”.

Când vorbim de război și de victorii nu trebuie să-i excludem pe cei mutilați. Ei trebuie evocați pentru martiriul lor. Sunt în egală măsură martiri și eroi ai neamului. Au luptat deopotrivă cu ceilalți, având același crez. Soarta doar le-a fost potrivnică, nemurind pe front, dar trăind agonia morții care ar fi venit ca o izbăvire.
Nu trebuie uitat prețul plătit pentru ceea ce înseamnă, astăzi, România. Câțiva dintre cei care au avut acces la vistieria țării, au uitat filele importante ale istoriei, înstrăinând ceea ce înaintașii lor au adunat cu grijă și pierderi de vieți omenești. Să-i cinstim cu pioșenie pe cei care au trăit ororile războiului, sub toate formele lui, nădăjduind totodată ca omenirea să nu mai fie parte a unor astfel de încercări.

(pentru ziarul Prahova)