• Home
  • Prima
  • INS: Economia României a crescut cu 1,8% în trimestrul II din 2021, comparativ cu trimestrul I

INS: Economia României a crescut cu 1,8% în trimestrul II din 2021, comparativ cu trimestrul I

economia in crestere

Economia României a crescut cu 1,8% în trimestrul II din 2021, comparativ cu trimestrul I din 2021, arată Institutul Național de Statistică (INS), care precizează că față de acelaşi trimestru din anul 2020, Produsul intern brut a înregistrat, în trimestrul II 2021, o creştere cu 13,0% pe seria brută şi cu 13,6% pe seria ajustată sezonier.

De asemenea, datele publicate de INS mai arată că, în semestrul I 2021, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 6,5%, pe seria brută şi cu 6,2% pe seria ajustată sezonier.

Pe categorii de resurse, INS precizează că, la creşterea PIB, în semestrul I 2021 faţă de semestrul I 2020, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:
– Industria (+1,9%), cu o pondere de 19,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate sa majorat cu 10,4%;
– Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,0%), cu o pondere de 20,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,2%;
– Informaţiile şi comunicaţiile (+1,1%), cu o pondere de 7,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 14,1%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,3% la formarea PIB, au contribuit cu +0,9% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu 10,2%.

Pe categorii de utilizări, din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:
– cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,4%, contribuind cu +3,4% la creşterea PIB;
– formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 11,9%, contribuind cu +2,6% la creşterea PIB.

O contribuţie negativă la scăderea PIB a avut-o exportul net (-2,3%), consecinţă a creşterii cu 16,8% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 20,0%.

AMPress

Parteneri