AM Press Logo
Muzeul Pietrei

Proiect la ministerul Finanțelor: Unele salarii şi sporuri vor fi îngheţate în 2022. Ce se întâmplă cu pensiile militare şi cupoanele sociale 

Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare pe anul 2022 menite să reducă cheltuielile statului cu circa 95 de miliarde de lei.

”Neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de finanţare suplimentar de 95,1 miliarde lei, cu impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,2% din produsul intern brut în anul 2022, afectând sustenabilitatea finanţelor publice.

Neadoptarea măsurilor fiscale ar determina o reducere a veniturilor bugetare în anul 2022 de 6,0 miliarde lei, reprezentând 0,5 % din produsul intern brut în anul 2022”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Principalele prevederi din proiectul de ordonanţă sunt următoarele:

Menţinerea în anul 2022 a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară, precum şi a indemnizaţiilor aferente funcţiilor de demnitate publică şi funcţiilor asimilate acestora de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021, determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 16.631,9 milioane lei.

Majorarea salariilor de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. II ”Familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Sănătate şi asistenţă socială” la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare determină un necesar de finanţare de 807,8 milioane lei.

Menţinerea în anul 2022 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 8.232,2 milioane lei.

Menţinerea în anul 2022 a cuantumului indemnizaţiei de hrană la nivelul din anul 2021, determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 974 milioane lei.

Neacordarea în anul 2022 a indemnizaţiei de vacanţă de care beneficiază personalul din sectorul bugetar determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 3.215,9 milioane lei.

Neacordarea de premii şi compensarea exclusiv cu timp liber corespunzător a orelor efectuate peste programul normal de lucru determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 4.036 milioane lei.

Neacordarea în anul 2022 a biletelor de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 2.160 milioane lei.

Menţinerea anumitor categorii de indemnizaţii şi rente viagere determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 637,8 milioane lei.

Menţinerea anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi neacordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă/pensionare determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 1.911 milioane lei.

Neindexarea pensiilor militare de stat şi neacordarea indemnizaţie pentru limită de vârstă pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi consiliilor judeţene determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 961,8 milioane lei.

Neacordarea cupoanelor sociale şi prorogarea unor prevederi din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, precum şi a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare, şi Legii nr.195/2020 privind statutul personalului feroviar determină o reducere a necesarului de finanţare de cca. 56.423,8 milioane lei.

În mod corespunzător, având în vedere că aceste drepturi sunt impozabile în anul 2021 se estimează o reducere a veniturilor din impozit pe venit şi contribuţii de asigurări de 13.079,1 milioane lei.

De asemenea, măsurile fiscale au un impact pozitiv asupra veniturilor bugetare pe anul 2022 de 2.245,5 milioane lei venituri ale bugetului de stat (facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educaţia timpurie, modificarea regimului de impozitare a microîntreprinderilor, majorarea plafonului de aplicare a cotei reduse de TVA in cazul livrărilor de locuinţe, prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013) şi 586,8 milioane lei venituri din contribuţii sociale (eliminarea facilităţii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru pensionari, majorarea plafonului neimpozabil în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură).

În ceea ce priveşte impactul măsurilor fiscale asupra veniturilor bugetare pe termen mediu acesta se situează între -26,4 şi – 37,0 milioane lei, din care între -705,6 şi -946,1 milioane lei venituri ale bugetului de stat şi între 679,2 şi 909,1 milioane lei venituri din contribuţii sociale.

Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat vor fi avute în vedere la construcţia bugetară pe anul 2022.

Powered by VA Labs
© 1991- 2024 Agenția de Presă A.M. Press. Toate drepturile rezervate!