Astăzi, Ziua Infanteriei Române

Armata Română sărbătoreşte Ziua Infanteriei Române la 30 aprilie, dată la care, în anul 1830, a luat naştere Infanteria ca armă modernă a Principatelor Române, notează site-ul www.rumaniamilitary.ro, potrivit stiri.tvr.ro.

În baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol (2/14 septembrie 1829), încheiat între Rusia şi Turcia în urma războiului ruso-turc, ţările române au obţinut dreptul de a-şi înfiinţa propria armată, prin organizarea „unui număr de gărzi înarmate permanent”, ”ale cărei număr şi întreţinere aveau să fie stabilite de domni împreună cu divanele lor”, potrivit site-ului forter.ro. Aşadar, la 30 aprilie 1830, s-a hotărât ”formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi 6 escadroane călărime a străjii pământeşti”.

Din aceste forţe s-au creat 3 regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova. Totodată, în Moldova au fost create un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie, din care a luat fiinţă primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi. După Unirea celor două provincii româneşti, Moldova şi Ţara Românească, la 1859, infanteria a făcut progrese importante, ajungând, în anul 1860, la efective de 10.848 de oameni, potrivit ”Calendarului Tradiţiilor Militare” (2010).

Distribuie prietenilor

La intrarea României în Primul Război Mondial, infanteria mobilizată la 15 august 1916 totaliza 20 de divizii cu 366 batalioane, constituind circa 80% din forţele participante la război, notează site-ul www.forter.ro. Măsurile ulterioare de reorganizare a armatei şi o instruire mai bună au dus la obţinerea victoriilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. În anul 1938, infanteria reprezenta 52% din efectivele armatei. După cel de-Al Doilea Război Mondial, infanteria a cunoscut o dezvoltare semnificativă, perfecţionându-şi atât structurile organizatorice, cât şi înzestrarea luptătorilor şi a unităţilor cu armament şi tehnică de luptă moderne, pregătind cadrele, modernizând baza materială şi participând la combaterea efectelor inundaţiilor din anii 1970 şi 1975 şi a cutremurului din 1977. După anul 1990, unele unităţi de infanterie au participat la misiuni internaţionale, pentru menţinerea păcii în diferite zone de pe glob.