• Home
  • Primite de A.M Press
  • COMUNICAT DE PRESĂ: În prima lună de la lansarea programelor guvernamentale IMM INVEST și AGRO IMM INVEST ediția 2022, s-au acordat 2.016 garanții, în valoare de peste 1 miliard de lei

COMUNICAT DE PRESĂ: În prima lună de la lansarea programelor guvernamentale IMM INVEST și AGRO IMM INVEST ediția 2022, s-au acordat 2.016 garanții, în valoare de peste 1 miliard de lei

De la operaționalizarea Programului IMM INVEST ROMÂNIA și a subprogramului AGRO INVEST, prin adoptarea de către Guvernul României a HG nr. 206/14.02.2022, folosirea instrumentelor financiare de tipul garanțiilor de stat aferente Programelor IMM Invest si Agro IMM Invest, se dovedesc a fi cele mai de succes măsuri de susținere a mediului antreprenorial în perioade de criza. FNGCIMM a aprobat un număr de 2.016 garanții, în valoare de 1.011.112.670 lei, ce au susținut credite acordate de cele 20 de instituții financiare partenere, în valoare de 1.219.051.695 lei, în doar o lună de la relansarea programului.

“IMM INVEST reprezintă cel mai eficient program guvernamental care atestă că intervenția guvernului în economie este benefică și necesară, iar prin astfel de instrumente se asigură IMM-urilor accesul rapid la finanțare, fiind un program extrem de util pentru companiile din toate domeniile de activitate. Facilitățile de garantare și subvenționarea costurilor finanțării, reprezintă argumente puternice pentru a apela la un credit prin acest program guvernamental. Monitorizarea constantă a Programelor guvernamentale de garantare, pe care o facem pentru a ne asigura de calibrarea corectă a măsurilor pe care le implementăm, ne indică acest lucru și ne arată că există o cerere consistentă pentru finanțările cu garanții de stat.”, a declarat Adrian Câciu, ministru, Ministerul Finanțelor.

Programul IMM INVEST ROMÂNIA rămâne în continuare cel mai accesat program guvernamental dedicat mediului antreprenorial. Un număr de 1.649 garanții au fost înregistrate într-o singură lună, pentru a se asigura finanțarea rapidă a unor domenii vitale ale economiei românești, valoarea totală a creditelor pentru capital de lucru sau pentru investiții, fiind în valoare de 996.709.354 lei.

Cele mai multe garanții au fost accesate de către antreprenorii din domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, Cod CAEN 4941, urmate de cei din construcții, Cod CAEN 4120, IMM-urile din sectoarele Comerț cu ridicata al materialului lemnos, a materialelor de constructie și a echipamentelor sanitare, cod CAEN 4673, Comerțul cu amănuntul – Cod CAEN 4711 și Comerțul cu autoturisme și autovehicule – Cod CAEN 4511.

Subprogramul AGRO IMM INVEST, a înregistrat un număr de 322 de garanții, în valoare de 182.440.034 lei, cele mai multe solicitări venind din sectorul primar al Cultivării cerealelor, Cod CAEN 0111, urmat de procesare, respectiv Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor – Cod CAEN 1051, Activități în ferme mixte – Cod CAEN 0150, Creșterea păsărilor – Cod CAEN 0147 și Fabricarea produselor din carne – Cod CAEN 1013.

Pentru anul 2022, plafonul total alocat FNGCIMM este în valoare de 7,5 miliarde lei, din care 2,5 miliarde lei este alocat programului AGRO IMM INVEST. Perioada până la care se pot face înscrieri este 30 Iunie 2022.

În anul 2020 IMM INVEST ROMANIA a fost accesat de peste 25.000 de companii românești, care au accesat credite de circa 15 miliarde lei, iar în anul 2021 au fost acordate alte 17.000 de credite garantate, în valoare de peste 12,8 miliarde lei. Subprogramul AGRO IMM Invest, lansat în anul 2021 este primul program guvernamental adaptat nevoilor specifice IMM-urilor din sectorul agricol, pescuit, acvacultură și din sectorul alimentar. De la lansarea sa, în luna aprilie 2021, prin subprogramul AGRO Invest au fost acordate 2.500 de credite/garanții solicitate de IMM-uri, valoarea totală a solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM depășind 2,1 miliarde lei, cu o valoare a finanțării de peste 2,6 miliarde lei.
IMM-urile care nu sunt eligilibile în programele IMM INVEST și AGRO INVEST, pot accesa garanții din surse proprii FNGCIMM, care se acordă atât pentru credite de investiții, cât și pentru credite pentru capital de lucru, valoarea maximă a garanției, în funcție de finanțator poate fi între 1,6 mil. lei și 2,4 mil. lei. Perioada maximă de garantare este de 36 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioade consecutive de 36 luni în cazul creditelor pentru capital de lucru.
*********
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.
FNGCIMM deține o poziție importantă în conducerea Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare- AECM prin alegerea directorului general, Dumitru Nancu în funcția de vicepreședinte al prestigioasei asociații.
FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

Pentru informații suplimentare privind activitatea FNGCIMM, vă rugăm să accesați link-urile

Raport de activitate 2021

Raport de activitate 2020
Serviciul Marketing și relații clienți
021.310.18.74 int.193

Parteneri