AM Press Logo
Muzeul Pietrei

Florentin Scaleţchi: UN PREŞEDINTE PENTRU O ŢARĂ! O viaţă în slujba naţiunii sale

 

În numărul trecut am cei o sută de paşi concreţi care au dus la crearea unui stat modern. Toate aceste idei novatoare au fost, la rândul lor, reanalizate, îmbunătăţite şi adaptate la cerinţele zilelor noastre, Preşedintelui Kazahstanului având în perspectivă noile posibilităţi de dezvoltare în condiţiile celei de a patra revoluţii industriale.
Într-adevăr, în prezent întreaga lume se află în epoca celei de-a patra revoluţii industriale, care este o eră a unor modificări profunde şi impetuoase, atât tehnologice, economice, cât şi sociale.
Noua ordine tehnologică presupune schimbări radicale în ce priveşte modalitatea în care se desfăşoară activitatea în muncă, în care se îndeplinesc drepturile cetăţeneşti şi în care se face educaţia copiilor.
În contextul celor de mai sus, Preşedintele Nursultan Nazarbayev a apreciat ca stringentă pregătirea pentru noile provocări de ordin global, sens în care a impus aprobarea Strategiei de dezvoltare „Kazahstan-2050”, Republica independentă Kazahstan devenind astfel un brend, ce stârneşte încrederea şi respectul în întreaga lume.
Din anul 2017 este membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, iar din ianuarie 2018 deţine prezidiul în cadrul acestuia. De asemenea, este primul stat din rândul ţărilor CSI şi ale Europei de Est care a fost ales de comunitatea mondială pentru organizarea Expoziţiei Mondiale Specializate „EXPO”.
În anul 2017 Kazahstanul a depăşit consecinţele negative ale crizei mondiale, revenind pe traiectoria unei creşteri încrezătoare conform datelor sfârşitului de an, creştere produsului intern brut fiind de 4%, iar cel al producţiei industriale de 7%, sectorul de prelucrare depăşind 40% din volumul total al industriei.
Dezvoltarea Kazahstan-ului a pemis formarea clasei de mijloc, a diminuat nivelul de sărăcie de 13 ori, iar rata şomajului s-a redus până la 4,9%.
La baza acestui succes socio-economic se află pacea civilă, armonia interetnică şi interconfesională. Cu toate acestea, s-a considerat că realizările Kazahstanului reprezintă o bază sigură, dar nu este şi o garanţie a succeselor de mâine, în contextul în care s-a considerat că „epoca abundenţei petroliere” se află practic la final, ţara având nevoie de o nouă cale de dezvoltare, iar tendinţele globale arată că aceasta trebuie să fie bazată pe o implementare largă a celei de a patra revoluţii industriale, dezvoltare care implică atât provocări, cât şi oportunităţi.

Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost stabilite zece sarcini principale :

1. Industrializarea trebuie să devină factorul principal de stabilizare, cu orientare către sectorul de prelucrare prin structuri tehologice inovatoare şi noi instrumente orientate către modernizarea şi digitalizarea întreprinderilor concentrate pe exportul producţiei. În acest context, se preconizează realizarea unui proiect-pilot de digitalizare în înreprinderile industriale, răspândirea acestuia pe scară largă şi crearea unui ecosistem propriu de dezvoltatori digitali în jurul unor centre inovatoare, precum Universitatea Nazarbayev, Centrul Financiar Internaţional Astana, Parcul Tehnologic Internaţional de start-up IT.
Principalii factori de succes ai ecosistemului inovator constau în stimularea cererii din partea sectorului real şi funcţionarea pieţei private de finanţare a capitalului, pentru aceasta fiind necesară o legislaţie corespunzătoare şi dezvoltarea de servicii şi inginerie IT.

2. Dezvoltarea potenţialului resurselor.

Lumea secolului XXI continuă să aibă nevoie de resurse naturale şi de aceea s-a regândit organizarea industriilor materiilor prime şi gestionarea resurselor naturale prin implementarea de platforme tehnologice şi informatice complexe, menite să ducă la creşterea eficienţei energetice, aprovizionarea energetică a întreprinderilor şi protecţia mediului, cunoscut fiind faptul că sursele regenerabile de energie din producţia mondială, conform previziunilor, până în anul 2050 va atinge un indice de 80%.
Kazahstan-ul are deja 55 de obiective cu surse regenerabile de energie.
De asemenea, au fost luate măsuri pentru ca mediul de afaceri să investeacă în tehnologiile verzi, precum şi prelucrarea deşeurilor menajere solide.

3. Implementarea Tehnologiilor „smart” pentru dezvoltarea complexului agroindustrial, politica agrară fiind orientată către mărirea radicală a productivităţii muncii şi creşterea exportului de produse agrare prelucrate, prelucrarea materiei prime şi ieşirea pe pieţele mondiale cu produse de înaltă calitate.
De asemenea, s-a pus accent pe dezvoltarea ştiinţelor agricole, transferul noilor tehnologii şi adaptarea acestora la condiţiile Kazahstan-ului, pe rolul universităţilor agricole care să reînnoiască programele de învăţământ şi să introducă cele mai bune practici şi creşterea capacităţii ştiinţifice în complexurile agro-industriale, conservarea calităţii şi compatibilităţii ecologice a produselor, precum şi pe reorientarea subvenţiilor ineficiente.

4. Întrucât prin Kazahstan trec mai multe coridoare transcontinentale, s-au implementat la scară largă tehnologiile digitale în urmărirea circulaţiei mărfurilor on-line.
Pentru atingerea obiectivului s-a avut în vedere dezvoltarea infrastructurii şi creşterea finanţării repartiţiilor şi reconstrucţia reţelei locale de autostrăzi.

5. Implementarea tehnologiilor moderne în construcţii şi sectorul comunal, prin aplicarea de noi metode de construcţie, materiale moderne, abordări fundamental diferite în proiectarea clădirilor şi în planificarea urbană, cu accent pe calitate, protecţia mediului şi eficienţă energetică.

6. „Redemararea” sectorului financiar prin curăţarea portofoliului bancar de creditele „rele”. Proprietarii de bănci să-şi asume răspunderea economică, iar Banca Naţională să aplice un control sever, oportun şi eficient asupra activităţii instituţiilor financiare, statul garantând respectarea intereselor cetăţenilor săi. Trebuie elaborată legea falimentului persoanelor fizice. De asemenea, este necesară dezvoltarea pieţei bursiere.

7. Capitalul uman – baza modernizării. S-a creat un sistem propriu de educaţie performant, fiind necesară o nouă calitate a educaţiei în învăţământul preşcolar, învăţământul secundar, în pregătirea şi calificarea pedagogilor şi adaptarea limbii kazahe din punct de vedere terminologic la nivel internaţional prin trecerea la alfabetul latin.
Dezvoltarea culturii şi ideologiei presupune ca toţi cetăţenii kazahi să cunoască istoria, limba, cultura, fiind în aclaşi timp un cetăţean modern, cu vederi avansate şi globale.
Asigurarea asistenţei medicale pentru a avea o naţiune sănătoasă, pin servicii medicale de calitate, prvenirea bolilor, asigurări sociale obligatorii de sănătate, un model nou al volumului garantat de asistenţă medicală gratuită, ocuparea de calitate a forţei de muncă şi securitate socială, atragerea oamenilor spre locuri de muncă productive, măsuri de promovare a ocupării forţei de muncă, iar pentru cei care nu sunt apţi de muncă, măsurile de sprijin din partea statului să fie întărite.

8. O administraţie publică eficientă, presupune reducerea costurilor pentru antreprenori şi populaţia din administraţia de stat, prin adoptarea unei legi care să vizeze dereglementarea sistemului de afaceri, prin implementarea planului de privatizare şi a unui nou sistem de plată a muncii prestate de funcţionarii publici, stimularea creşterii veniturilor pe regiuni, dezvoltarea turismului extern şi intern, precum şi prin descentralizări fiscale. Sunt măsuri care se subscriu Strategiei de securitate naţională a Kazahstan-ului.

9. Continuarea luptei împotriva corupţiei şi supremaţia legii prin informatizarea proceselor din agenţiile guvernamentale, consolidarea protecţiei drepturilor cetăţenilor, extinderea drepturilor avocaţilor şi a controlului judiciar în faza de dinainte de judecată, precum şi delimitarea competenţelor şi domeniilor de responsabilitate ale oganelor de drept. Pentru protecţia ordinii şi securităţii publice, au fost introduse sisteme inteligente de supraveghere video.

10. „Oraşe inteligente” pentru „o naţiune inteligentă”. La nivel mondial s-a ajuns la concluzia că oraşele concurează pentru investitori, iar tehnologiile moderne oferă soluţii pentru problemele unei metropole cu o dezvoltare rapidă, cum este şi Nur Sultan, capitala Kazahstan-ului, devenită important centru de dezvoltare în Eurasia. Prin urmare, pe baza experienţei oraşului Nur Sultan, Preşedintele Nazarbyev a cerut formarea unui standard de referinţă al conceptului „Smart City”, cu răspândirea celor mai bune practici şi schimb de experienţă între oraşele din Kazahstan, concluzionând că „Oraşele inteligente vor deveni locomotivele dezvoltării regionale”.

*

Acest Preşedinte, devenit pe parcursul anilor Liderul naţiunii kazahe, poate fi la fel de bine comparat cu reformatorii iluştri ai lumii moderne, cum a fost Mustafa Kemal Atatürk pentru poporul turc, Deng Xiaoping pentru China sau Lee Kuan Yew pentru Singapore.
Cu o perseverenţă şi o tenacitate specifică marilor oameni de stat, Nursultan Nazarbayev, care şi-a iubit cu adevărat ţara, a avut o viziune modernă şi novatoare, creând, aproape de la zero, un stat modern de tip european. Rămân vii toate cerinţele lui de modernizare a ţării, iar rezultatele se văd azi, când această naţiune luptă să ajungă în primele 30 de state ale lumii.
Nu a fost uşor şi, oricât de mult bine ai face, tot se găsesc destui să te denigreze şi să te bârfească! Există de altfel un aforism, care îmi aparţine, care sună cam aşa: „Întotdeauna, cel care munceşte, se zbate, aleargă să facă ceva în viaţă, (în cazul de faţă ceva pentru naţiunea sa) are din păcate împoriva lui pe toţi cei care ar fi vrut să facă acelaşi lucru în locul tău, pe toţi cei care vor să facă exact contrariul şi, din păcate sau din nefericire, pe cei care fac parte din marea masă ori marea armată a celor care nu fac nimic”! Cam în această situaţie s-a aflat şi acest mare om, care nu a precupeţit niciun efort în drumul său pentru implementarea tuturor ideilor care s-au dovedit a fi de mare importanţă pentru această naţiune tânără dar harnică şi dispusă la sacrificii când a fost vorba de ţara lor.
Să nu credeţi cumva că această mare pesonalitate ar fi putut să fcă totul de unul singur, ci desigur, cu o întreagă echipă care i-a urmat paşii, l-a consiliat, susţinut şi ajutat să treacă peste toate provocările şi vicisitudinile întâmpinate pe acest traseu lung şi anevoios. A făcut chiar mai mult prin gestul său de a implica în munca sa şi familia, de fapt cele trei fete care i-au fost tot timpul alături atât în politică, cât şi în sistemul economic al ţării. Soţia sa, Sarah Alpysovna Nazarbayeva, din februarie 1992 este fondatoare şi în prezent Prşedinta Organizaţiei non-guvernamentale „International Children”, iar Dariga Nazarbayev, fiica cea mare, este astăzi al doilea om în statul kazah, fiind Preşedinta Senatului, Specker al Senatului.
Actualul Preşedinte, Kassym-Jomart TOKAYEV, a trăit o viaţă în preajma Liderului naţiunii, în staff-ul acestuia parcurgând, rând pe rând, de la etapele diplomatice interne şi externe, până la funcţia de Ministru de externe, apoi Prim-ministru şi în final pe cea de Preşedinte al Senatului, Spicker al Parlamentului, practic al doilea om în stat.
Dar să nu uităm un adevăr peremtoriu şi anume, fostul Preşedinte, domnul Nursultan Nazarbayev, este încă activ şi implicat în viaţa politică a ţării, dar şi în controlul instituţiilor statului şi al naţiunii, pe care o iubeşte şi în care a investit şi continuă să investească întreaga lui viaţă, şi asta având drept scop siguranţa şi prosperitatea poporului kazah.
Îi urez multă sănătate şi putere de muncă în viaţa deloc liniştită pe care o trăieşte zilnic în ţara domniei sale!

*

Sincer, dacă ar fi să-mi exprim o părere personal, aş spune că mi-aş fi dorit să fi avut şi în ţara mea un astfel de om de stat în poziţia cea mai înaltă a ţării, aceea de Preşedinte, un om care să înţeleagă care îi este menirea şi responsabilitatea istorică pentru destinul poporului său!!!

 

© 1991- 2024 Agenția de Presă A.M. Press. Toate drepturile rezervate!