Florentin Scaleţchi: Strategia Kazakhstan- 2050

 

Strategia Kazakhstan- 2050- a fost concepută în doi timpi, şi anume o strategie Kazakhstan 2030 şi continuă cu următoarea strategie Kazakhstan 2050.

Kazakhstan este o ţară care timp de 20 de ani a depus eforturi considerabile pentru consolidarea suveranităţii. Perioada de formare a statului s- a finalizat cu succes. Kazakhstanul, la început de secol XXI, este un stat independent, sigur pe sine. Modificările, care au loc în lume, sub influenţa crizei globale prelungite şi sunt pregătite pentru ele. Se continuă dezvoltarea durabilă în secolul XXI, păstrând tot ceea ce s- a realizat de- a lungul anilor de independenţă. Scopul principal este ca, până în 2050, să se creeze o societate a bunăstării, bazată pe un stat puternic, cu o economie dezvoltată şi cu oportunităţi generale de muncă.

Distribuie prietenilor

Un stat puternic este deosebit de important pentru asigurarea condiţiilor de creştere economică accelerată. Un stat puternic nu este implicat în politica de supravieţuire, ci în politica de planificare, de dezvoltare durabilă şi de creştere economică.
Kazakhstanul ca stat format reprezintă rezultatul testului criză a statalităţii noastre şi a economiei naţionale, a societăţii civile, a coeziunii sociale, a rolului de lider regional şi a autorităţii internaţionale.

În urmă cu 15 ani s- a adoptat strategia de dezvoltare a Kazakhstanului până în anul 2030. Acest lucru s- a întâmplat în anul 1997- perioadă, în care încă nu era depăşit definitiv haosul post- sovietic, iar criza frământa şi Asia de Sud-Est, şi multe alte pieţe. În toţi aceşti ani, însă, Kazakhstanul a avut o strategie bine coordonată. Totuşi, criza din anii 2008-2009, nu a distrus realizările Kazakhstanului, ci i-a făcut mai puternici. Modelul politic, social, economic şi de politică externă de dezvoltare a ţării şi- a dovedit eficacitatea, s- a creat un Kazakhstan independent. S- au stabilit din punct de vedere juridic frontierele ţării, s-a creat un spaţiu economic integrat, s-au restabilit şi consolidat relaţiile industriale ale ţării. Astăzi, toate regiunile activează în strânsă legătură unele cu altele, s- au realizat reforme constituţionale şi politice importante, care au creat sistemul modern de guvernare, bazat pe separarea puterilor.

Kazakhstanul a trecut printr- un proces constant de democratizare şi liberalizare. A ţinut cu timpurile moderne şi s-a adaptat din mers la cerinţele economiei de piaţă adoptând dictonul „ În primul rând economia, apoi politica”. Fiecare etapă a reformei politice a ţinut de nivelul de dezvoltare economică mergându-se consecvent pe calea liberalizării politice, fiind singura modalitate de a o moderniza, de a o face competitivă. Pas cu pas, societatea se apropie de cele mai înalte standarde în domeniul democratizării şi drepturilor omului, astăzi, toţi cetăţenii din Kazakhstan beneficiază de drepturi şi oportunităţi egale.