FNGCIMM, comunicat de presă: “Soluții financiare de susținere a mediului antreprenorial“

 

În data de 30 iulie 2019, la Craiova, s-a desfășurat seminarul de informare “ Soluții financiare de susținere a mediului antreprenorial“, organizat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, în parteneriat cu Banca Transilvania.

În cadrul seminarului au fost prezentate soluțiile de finanțare și garantare destinate antreprenorilor aflați la început de drum, declarați admisi în Programul Start-Up Nation 2018-2019, care intenționează să acceseze creditul punte de la Banca Transilvania, garantat de FNGCIMM.

Distribuie prietenilor

FNGCIMM s-a pozitionat în campania 2017-2018 ca principal susținător al start-up-urilor declarate eligibile, obligațiile de rambursare fiind garantate de către FNGCIMM în proporție de maxim 80%, pentru beneficiarii programului care au solicitat creditul punte.
Un element de noutate pe care reprezentanții FNGCIMM au ținut să-l comunice antreprenorilor prezenți, a fost că de la data de 25 iulie 2019, urmare a dinamicii pozitive a rezultatelor înregistrate în activitatea de garantare a creditelor acordate în cadrul Programului Start-up Nation și eficientizării unor mecanisme interne ale societății, FNGCIMM a redus comisionul de garantare până la 1,95% din valoarea garanției acordate. Comisionul de garantare este o cheltuială eligibilă, care poate fi decontată din ajutorul financiar nerambursabil acordat în cadrul programului Start Up Nation.

“Ne propunem să fim un partener activ al IMM-urilor, atent la nevoile reale ale acestora. Pentru a facilita accesul antreprenorilor la sursele de finantare, suntem preocupați să oferim un nivel confortabil al costurilor de garantare. În acest sens, pentru programul Start-Up Nation, am reevaluat riscul asociat acordării garanțiilor și am ajustat comisionul aferent acestui program până la 1,95% din valoarea garanției acordate,. “a declarat Gheorghe Lăpădat-Director general FNGCIMM
Alte subiecte de interes abordate în cadrul evenimentului au vizat prezentarea programelor de sprijin destinate dezvoltarii mediului de afaceri accesibile prin intermediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dolj si al Agentiei pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului Craiova, precum si produse de finantare alternative din portofoliul Bancii Transilvania.

***
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.