Începe a doua selecţie pentru şefia DNA

 

Luni începe a doua campanie de selecţie de candidaţi pentru şefia DNA.

Ministerul Justiției organizează, în perioada 06.08 – 06.09.2018, la sediul său din București, selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcția vacantă de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Distribuie prietenilor

Candidații pot depune cereri de înscriere, pentru funcția de conducere vacantă, până la data de 24.08.2018 (inclusiv), la Direcția resurse umane din cadrul Ministerului Justiției, București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5.

Cererile de participare la selecție vor fi însoțite de următoarele înscrisuri: a) dovada îndeplinirii condițiilor de vechime prevăzute de lege; b) declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; c) un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul se va încadra într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini. Planul și anexele vor fi redactate cu caractere de mărimea 12, font Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri. d) un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Tel. +4 037 204 1999 www.just.ro Pagina 2 din 3 COD: FP-03-07-ver.3 e) minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea, în ultimii 5 ani; f) ultimul raport de evaluare a activității profesionale a procurorului participant la selecţie; g) orice alte înscrisuri relevante.

Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecţie și programarea interviurilor se vor afișa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 29.08.2018.

Procurorii participanţi la selecţie vor susține, în perioada 03 – 05.09.2018, un interviu cu ministrul justiției care constă în: a) susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție, sub următoarele aspecte: – prezentarea sintetică a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție; – identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități în activitatea unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție, precum şi a soluţiilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea acestora; – propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; – compatibilitatea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, întocmit de procurorul participant la selecție cu rolul și funcțiile Ministerului Public; b) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând, în esenţă, capacitatea de organizare, asumarea responsabilităților, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa în modernizarea managementului unității/structurii, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi comunicare, capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii; c) prezentarea viziunii asupra modului în care înţelege să organizeze instituţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale de promovare a intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; d) prezentarea viziunii cu privire la atribuţiile funcţiei pentru care participă la selecţie în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Tel. +4 037 204 1999 www.just.ro Pagina 3 din 3 COD: FP-03-07-ver.3 în general şi a unor fenomene specifice: criminalitate organizată, corupţie, evaziune fiscală etc.; e) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care participă la selecţie. f) verificarea aspectelor legate de motivația, conduita, integritatea și deontologia profesională, precum și alte împrejurări rezultate din analiza înscrisurilor depuse de procurorul participant la selecţie.

În cadrul interviului, ministrul justiției este sprijinit de secretarii de stat din Ministerul Justiției. Rezultatele selecţiei se vor afișa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 06.09.2018. Propunerea/propunerile ministrului justiției va fi/vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori, în vederea obținerii avizului acestei instituții. Ulterior obținerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiției înaintează propunerea Președintelui României, în vederea numirii în funcția de conducere.

AMPress