Iohannis, scrisoare către Dăncilă în care arată de ce a respins…

 

Președintele Klaus Iohannis a transmis în scris, joi, motivele pentru care a respins propunerile de  miniştri ale premierului Dăncilă, respectiv  Ilan Laufer, Mircea Draghici și Olguța Vasilescu.

Prima scrisoare transmisă premierului Viorica Dăncilă arată că: „Prin adresa nr. 5/6608 din data de 19 noiembrie 2018, ați propus numirea domnului Harry-Ilan Laufer în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice, respectiv a doamnei Lia-Olguţa Vasilescu în funcția de ministru al transporturilor, ca urmare a propunerii de revocare din aceste funcții a domnului Paul Stănescu, respectiv a domnului Lucian Şova. În ceea ce privește propunerea de numire a domnului Harry-Ilan Laufer în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice constat că din documentația ce însoțește propunerea transmisă nu rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 105 din Constituție și de art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor pentru numirea în funcția de membru al Guvernului” se arată în prima scrisoare transmisă premierului Viorica Dăncilă.
Îm articolul 105 e vorba de incompatibilităţi: „(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial.
(2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică”.
Cât privește propunerea în persoana Liei Olguța Vasilescu la Transporturi: „persoana nominalizată nu are expertiza necesară gestionării domeniului complex al transporturilor”.
„Față de aceste motive, în conformitate cu dispozițiile art. 85 alin. (2) din Constituție și ținând seama de jurisprudența Curții Constituționale, am decis să resping propunerile de numire în funcțiile respective”, se arată în prima scrisoare transmisă vineri premierului.

Distribuie prietenilor

A doua scrisoare face referire la respingerea propunerilor de la Transporturi- Mircea Drăghici și Dezvoltare- Lia Olguța Vasilescu.
„Constatând că în propunerile transmise nu există vreo mențiune cu privire la îndeplinirea condițiilor de legalitate, iar din documentația transmisă nu rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 105 din Constituție și de art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor pentru numirea în funcția de membru al Guvernului.
Vă aduc la cunoștință că propunerile de numire în funcția de membru al Guvernului, înaintate la data de 22 noiembrie 2018, respectiv 30 noiembrie 2018, nu fac dovada îndeplinirii condițiilor de legalitate astfel încât să li se poată da curs”.
Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României Art. 2 prevede:
„Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetățenia română și domiciliul în țară, se bucură de exercițiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1)”
Art. 4. prevede:

(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu:
a) exercitarea altei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de deputat sau de senator;
b) exercitarea unei funcții de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizațiilor cu scop comercial;
c) exercitarea de acte de comerț, cu excepția vânzării sau cumpărării de acțiuni ori alte titluri de valoare;
d) exercitarea funcției de administrator ori de cenzor la societățile comerciale sau de reprezentant al statului în adunările generale ale unor asemenea societăți ori de membru al consiliilor de administrație ale regiilor autonome, companiilor naționale și societăților naționale;
e) exercitarea unei funcții publice în serviciul unei organizații străine, cu excepția acelor funcții prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte.