Luiza Rădulescu Pintilie, despre bucuria noii sale cărţi: „Cuvinte din maşina de scris a inimii”

Cuvintele inimii mele au, de foarte puţine ore, mirosul cernelii tipografice !
Emoţia întrece bucuria, dar pe amândouă le biruieşte recunoştinţa faţă de toţi aceia care mi-aţi dat curajul îndrăznelii de a aşeza nu numai în paginile ziarului şi în dreptunghiul televizorului gândurile şi trăirile mele de jurnalist, ci şi în paginile unei cărţi.

Nu ştiu să spun altfel decât am spus, încă din pagina de încheiere a primei mele cărţi, apărute în 2002- Refugiu în cel de-al cincilea anotimp: nu mă consider şi nici nu mă voi considera vreodată scriitoare. Sunt şi rămân jurnalist, un modest „cronicar al istoriei de-o clipă”, care îşi revendică doar meritul de a fi încercat- şi speranţa de a fi reuşit- să treacă, în cele trei capitole ale acestei cărţi, dincolo de bariera senzaţionalului cu orice preţ, a evenimentului cu pretenţie de primă pagină, spre a descoperi şi bobul de rouă al firescului, al omenescului, al emoţiei, al frumuseţii, al echilibrului, al faptului mărunt din viaţa cea de toate zilele.
Viaţa cui nu are umbre şi înseninări ? Cine nu s-ar bucura să găsească floarea fericirii ? Cui nu îi e dor de propria copilărie şi cine nu ar vrea să descopere oameni, lumini şi locuri vindecătoare ? Ştiaţi că există o zodie a prunilor înfloriţi şi o fântână a speranţei ?

Mulţumiri alese directorului firmei BES România Ploieşti, ing.Martha Maria Mocanu, pentru nobleţea gestului de susţinere financiară fără de care cuvintele inimii mele nu şi-ar fi găsit ecoul şi parfumul cernelii tipografice şi deopotrivă artistului plastic Florin Şuţu pentru că a acceptat ca pictura „Mecanism cu metafore „ ce îi poartă semnătura să dea cele mai măiestrite culori, de pe copertă, cărţii care aşteaptă bucuria de a fi răsfoită de domniile voastre, cititorii.

Distribuie prietenilor

Girul primit din partea distinsului scriitor şi jurnalist Lucian Avramescu e onorant şi copleştior în acelaşi timp:” Graniţa, trasă adesea cu linia unui poncif, între ziarist şi scriitor, este ştearsă cu uşurinţă de Luiza Rădulescu Pintilie, scriitor de ziaristică. Evenimentul zilnic, repartizat îndeobşte muncitorului de la gazetă, e extras de autoare din efemer şi suit în durabil, prin trasarea unei tuşe care-l califică pentru carte. În ce constă, la Luiza Rădulescu Pintilie, redactor şef al Ziarului Prahova, acest element coloristic, de parcă nu ar scrie, ci ar picta cu un curcubeu ? În sensibilitatea relatării. Ea se bucură, în cuvinte care iau la ochi inima cititorului, de farmecul spunerii, ceea ce dă culoare de pastel chiar lacrimilor cu care pânge uneori nedreptăţi, fapte dramatice. Iubitoare de flori, Luiza Rădulescu Pintilie plantează cu delicateţe trandafiri şi anemone într-o grădină pe care a botezat-o „Cuvinte din maşina de scris a inimii” şi în care ne invită şi pe noi. S-o citim şi s-o aşezăm în bibliotecă, acolo unde mai există acest şifonier fără uşi, nefiind alungat din mobilier”.