Luminița Zaharia: cine iubește și lasă

cine iubește și lasă
marea sargasă
în trupu-i setos
turti-i-ar cașaloții
cordul de coastă
sorbi-l-ar rechinii
pînă la os

cine iubește și lasă
obloanele trase peste
ființa-i de lut
trăsni-l-ar fulgeru-n
propria casă
orbi-l-ar atlazul
în care-a crescut

cine iubește și lasă
iubirea să-i treacă
pe lîngă branhia stîngă
deșirate-ntîmplării
ochiuri în plasă
învețe-l pustia
să plîngă

cine iubește și lasă
secul din paștele
calului murg
tihnească-i doar iarba
șerpească la masă
plonja-i-ar zorii-n
rușinatul amurg

cine iubește și lasă
din prețul iubirii
un ban de-mprumut
dobînda surîsului
fie-i marea grimasă
dospi-i-ar rărunchiu-n
obștescul sărut

cine iubește și lasă
la-ul din gamă
în styxul peren
usca-i-s-ar laptele-n
blînda lui mamă
din șansă piei-i-ar
penultimul tren

cine iubește și lasă
stearpă gîndirea
pogorîtă-n cuvînt
fi-i-ar odraslă
repetentul din clasă
și zborul ideii
teluric înfrînt

cine iubește și lasă
grea zîna-ntîmplării
în fuga spre cert
naște-i-ar mîndra
sexteți după casă
seca-i-ar vocalele
cuvîntului iert

cine iubește și lasă
cu zile doar nopțile
sticloase-n lactei
frige-i-ar sorii
nevăzuta mireasă
-n mansarda de scrum
fără chei

cine iubește și lasă
cu limbă de moarte
poemul tradus
urzică-i-ar sepii
călimara vîscoasă
subția-i-s-ar tușa
în griul abstrus

cine iubește și lasă
perechea să-i scape-n
paharul cu vin
solitudinea fie-i
ibovnica grasă
și sufletul iască…
Amin!

Parteneri