• Home
  • Articole sponsorizate
  • Specializările Inginerie Genetică, Peisagistică, Silvicultură și Horticultură din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

Specializările Inginerie Genetică, Peisagistică, Silvicultură și Horticultură din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara

USAMVB 6

FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGII APLICATE

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII „REGELE MIHAI I” DIN TIMIȘOARA

Facultatea de Inginerie si Tehnologii Aplicate din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara pune la dispoziția studenţilor următoarele specializări: Inginerie Genetică, Peisagistică, Silvicultură, Horticultură, Științe de Laborator Aplicate

Ingineria Genetică este ramura care  asigură progresul în domeniul Științelor Vieții. La această specializare, viața de student se petrece preponderent în laboratoare. Cât despre șansa integrării pe piața muncii, sau a includerii în domeniul cercetării avansate în țară sau străinătate, este aproape o certitudine pentru că aici sunt pregătiți specialiști în biotehnologie vegetală sau industrială, cercetători în laboratoare de cercetare genetică (analize moleculare, inclusiv PCR) sau micromultiplicare, inmultire in vitro prin culturi de celule și țesuturi, specialiști în industria alimentară, cosmetică sau farmaceutică.

Baza materială pentru specializarea Horticultură face diferența. Laboratoare, sere, plantații de viță de vie, livezi de pomi fructiferi, asta înseamnă să te specializezi în acest domeniu. Este una dintre cele mai moderne şi mai performante specializări de profil din ţară. Oferă condiţii excelente de pregătire în domeniul horticol. Pregăteşte specialişti pentru: producţie horticolă; unităţi de industrie alimentară; cercetare, camere agricole; învăţământ de specialitate; companii multinaţionale de prestigiu; consultanţă de specialitate; agenţii şi oficii de dezvoltare rurală.

Specializarea Peisagistică este ideală pentru tinerii care au aptitudini la desen, sunt creativi și au viziune. Este prima facultate care a introdus o specializare de acest fel, și deja sunt ingineri peisagiști în țară care au succes. Absolvenţii noştri sunt foarte apreciaţi pe piaţa muncii şi activează în diverse domenii: proiectarea, înfiinţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi; direcţii de mediu, de amenajarea teritoriului şi urbanism din primării; design interior şi exterior; pepiniere de plante ornamentale; învăţământ de specialitate.

Facultatea pregătește specialisti in Silvicultură, ce fac pasul în câmpul muncii să lucreze în domeniul gestionării durabile a pădurii, exploatării lemnului, managementului forestier, în protecția pădurilor și cinegetică. Această specializare este una dintre cele mai căutate secții de profil din țară. Oferă posibilități diverse de pregătire pentru specialiști care vor profesa ca Ingineri în Ocoale Silvice, Institute de Cercetari si Amenajări Silvice, Garda forestieră, Unități de exploatare forestieră și prelucrare a lemnului, Administrare fonduri de vânătoare, Rangeri/administratori parcuri naționale, Invățământ de specialitate, Asociații de vânătoare, Societăţi comerciale de proiectare în silvicultură, Societăţi comerciale specializate în comerţul de utilaje şi tehnică de lucru forestieră.

Absolvenții programului de studii de licență Științe de laborator aplicate vor dobândi competențele necesare, referitoare la:

– managementul laboratoarelor în domeniul științelor naturii/științelor vieții cu aplicabilitate în protecția mediului și a biodiversității, biotehnologii și siguranța alimentară;

– proiectarea laboratoarelor industriale / de cercetare cu echipamenete de laborator specifice;

– metode / tehnici de laborator, validare metode, elaborare proceduri;

– preluare date, procesare informații, interpretare, arhivare;

– audit de laborator.

Programa / curricula universitară acoperă toate aspectele activității într-un laborator, pornind de la organizarea acestuia după regulile GLP (Good Laboratory Practice), standardizarea unor metode de analiză în domeniul biochimiei, microbiologiei, geneticii moleculare și a biotehnologiei sau validarea unor metode deja standardizate, operarea unor echipamente sau instalații specifice și aplicarea sistemului de management al calității în vederea acreditării.

Imagine1

Parteneri