Ticu Leontescu: Săptămâna Mare

 

Salcie-plângătoare – Cel mai trist pelerin
pe un asin călare – profețea despre Ierusalim:
Ierusalim, Ierusalime, piatră peste piatră
nu vei mai fi niciodată!..
(Istoria lumii, cu război și pace,
concentrată în… șapte zile!)

La Cina Pascală cu azimi și miel –
cununați împreună – eu, tu și… El.
Viața mea și moartea Lui –
logodite în taina… Cinei de Taină.
La Cina din urmă – toți împreună.
Mai departe, doar… Unul.

Distribuie prietenilor

Câștig sau pagubă? Zornăiră mirați
în punga lui Iuda arginții…
Sărutul trădării –
buze asmodee pe Chipul cel sfânt –
pecete spre mormânt.
Marii Preoți (Ana și Caiafa) –
un cult incult sfârșește în… ocult!

Cocoșul conștiinței, zilnic-l-aud cântând:
Fericiți, cei ce plâng…
O vulpe vicleană ș-un rege nerod –
Antipa Irod…
Între sfânt și lichea – cei cu cioara vopsită –
gloata urlând năucă:
Sfinții nu ne plac, nu sunt ca noi.
Baraba?, da!
Consensul absurd și urletul surd
au decis… răstignirea!
Să pară nevinovat, Ponțiu Pilat
doar mâinile și le-a spălat.
Conștiința, dacă-ți plânge,
n-o spăla cu apă, ci cu… sânge.

Crucea?, un lemn nedemn
să-l poarte El. Și totuși!
Între păcat și Har, bornă de hotar –
Crucea din Calvar.
De-o parte și alta a Crucii –
cei doi tâlhari: eu și tu…
De pe Cruce, o rugă-n agonie:
Eli, Eli, Lama Sabactani.

Vinerea Neagră.
Asfințea pe Calvar… Lumina Lumii!
Crinul din Vale, pe-a Golgotei culme –
Ceru-nmiresmând!
Îmbrățișând întreaga lume,
agoniza pe Cruce… Ultimul Adam!
Soarele s-a stins la zenit
iar Dumnezeu… pe Cruce!
Clopote plâng,
bocește din toacă… Vinerea Seacă!
Vinerea Neagră. Zvon de toacă
și straie cernite!
Între pământ și Cer, pe Cruce atârnat –
Șarpele de-aramă întru mântuire –
Hristos Cel răstignit!
Sabatic apus. Spre Locul Prea Sfânt –
catapeteasmă frântă – trupul lui Iisus.
Sfâșietoare simfonie –
dangăt de clopot în turla pustie!

După trei zile și trei nopți ș-o vizită-n Sheol,
Iisus a înviat din morți. Mormântu-i gol!
Mormântu-i gol, ca mai-nainte.
Sul stau giulgiile sfinte. Hristos e viu!

De-atunci, în fiecare primăvară,
toți pomii înfloriți proclamă-n lung și-n lat:
Hristos a înviat. Adevărat c-a-nviat.