„Umorul oamenilor celebri”: Azi, Dante Alighieri

 

Volumul „Umorul oamenilor celebri” – „un zbenghi de inteligență”, cum îl numește poetul Lucian Avramescu, în postfață – care adună texte selectate și prelucrate de Adriana Lăzărescu, redă „sclipirile-cheie” ale unor oameni celebri din toate timpurile și domeniile de activitate: literatură, artă, filosofie, știință, dramaturgie, cinematografie.

Astăzi, Dante Alighieri (1265 – 1321), scriitor italian

Distribuie prietenilor

Trecând pe o stradă din Firenze, Dante auzi un fierar care, în timp ce lucra, cânta unele versuri din „Divina comedie”, pocindu-le. Fără să spună o vorbă, Dante intră în fierărie și, apucând la întâmplare câteva unelte ale fierarului, le aruncă în mijlocul drumului. Văzând privirea nedumerită a bietului fierar, îi spuse:
– Tu-mi distrugi opera mea cea mai de preț și eu mă răzbun pe tine, distrugându-ți uneltele!

Giorgiana Radu, AMPress