Astăzi, Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache

Sfinții Martiri Brâncoveni sunt prăznuiţi la data de 16 august în calendarul ortodox.
Sfântul Consntantin Brâncoveanu a fost urmaş al lui Matei Basarab şi nepot al voievodului Şerban Cantacuzino, în timpul căruia s-a tipărit prima biblie în limba română. Rămas orfan de tată el a fost crescut de unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino. După moartea voievodului Şerban Cantacuzino, toţi boierii l-au vrut domn pe tânărul Constantin şi a fost uns voievod de către patriarhul de Constantinopol Dionisie IV Seroglanul şi de mitropolitul Teodosie.

Constantin Brâncobveanu, dăruit de Dumnezeu cu daruri alese, a condus ţara 25 de ani, cu pricepere, blândeţe, răbdare creştinească şi înaltă priveghere. Vodă Constatin a avut grijă şi a stabilit legăuri cu românii din Transilvania iar cu Moldova avea legături frăţeşti, dar şi cu toţi ortodocşii aflaţi pe meleaguri caucaziene sau arabe sau în locurile sfinte de la Sinai, Ierusalim sau Muntele Athos.

În săptămâna patimilor a anului 1714, în urma uneltirilor boierilor români, sultanul Ahmed al III-lea, care era deja otrăvit de invidie pentru averea domnitorului român, l-a arestat prin viclenie pe Vodă Constantin, pe sfeşnicul lui de încredere Ianache Văcărescu şi pe urmaşii lui vodă de parte bărbătească Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, fii lui, dar şi pe ginerii săi şi i-a dus la Înalta Poartă, la Constantinopol.

Distribuie prietenilor

Acolo ei au fost supuşi la nenumărate torturi, timp de patru luni, pentru a le da toate averile lui, pe care le credeau uriaşe dar puţine au găsit. Astfel, după ce l-au torturat pe Vodă şi pe copiii lui înaintea lui, în ziua în care împlinea 60 de ani, în ziua în care soţia lui Marica ar fi trebuit să-şi serbeze onomastica, Sfântul Constantin Brâncoveanu şi fii lui împreună cu sfetnicul Ianache şi-au primit mucenicescul sfârşit. Drept mărturisitori lui Hristos, Vodă Constantin sfetnicul Ianache şi copii Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, îmbrăcaţi în cămăşi albe, simple, au fost urcaţi pe eşafod în faţa tuturor ambasadorilor occidentali acreditaţi la Înalta Poartă, au fost decapitaţi pe rând, Ianache, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, care era un copil de numai 12 ani, iar Vodă Constantin a fost obligat să privească fiind lăsat la urmă.

Trupurile au fost aruncate în mare de unde au fost pescuite de creştini credincioşi şi înmormântate în insula Halchi. Doamna Marica, fetele şi ginerii lor, au fost trimişi în exil. În 1720 Doamna Marica, cu multă cheltuială a reuşit să aducă moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu în biserica Sfântul Gheorghe Nou de la Kilometrul 0 din Bucureşti, unde se află şi acum. Sfântul Voievod martir Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei patru fii ai săi şi cu credinciosul sfetnic, Ianache, au fost trecuţi în rândul sfinţilor de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992.

Sursa – click.ro