AM Press Logo
Muzeul Pietrei

Astăzi, Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan, cei mai mari învățători și păstori ai creştinătăţii

Luni, 30 ianuarie, Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile Cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur. Fiecare dintre cei trei sfinţi sărbătoriţi la această dată, se bucură de o zi de prăznuire proprie în calendarul ortodox. În același timp, pentru a elimina controversele dintre credincioşi, cu privire la faima lor, biserica noastră Creştin-Ortodoxă a rânduit astfel: cei Trei Dascăli ai Creştinătăţii să fie prăznuiţi şi împreună, în aceeaşi zi.

Istoricul sărbătorii
Fiecare iararh a avut o contribuție esențială la teologia creștină
Sfinții Trei Ierarhi au trăit la sfârșitul secolului al IV-lea și la începutul secolului următor. Documentele religioase menționează că fiecare ierarh a avut o contribuție esențială la teologia creștină și, de aceea, Sfinții Ierarhi au fost numiți ”Protectori ai învățăturii teologice”. De asemenea, cei Trei Ierarhi sunt prăznuiți separat, dar și împreună, ca un exemplu de unitate în învățătura creștină.
Sfinții Trei Ierarhi, cei mai mari învățători și păstori ai creştinătăţii
Prețuiți de posteritate ca modele de viață duhovnicească, Sfinții Trei Ierarhi sunt sărbătoriți cu mare fast în lăcașurile ortodoxe din întreaga lume .

Secolul al IV-lea a fost numit ”Secolul de Aur al creștinismului”

Având darul “tălmăcirii” Sfintelor Scripturi, cei Trei Ierarhi :Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur au urcat înalta treaptă a arhieriei şi credinţei creştine și învăţătura lor ortodoxă se păstrează până în zilele noastre, aşa cum a fost desăvârşită de ei. De aceea, secolul al IV-lea al erei creştine în care Sfinții Ierarhi au desăvârșit învățătura ortodoxă este denumit “Secolul de aur al creştinismului”.

Disputele credincioșilor referitoare la faima fiecărui ierarh

În secolul al XI -lea, la Constantinopol a început disputa referitoare la faima celor Trei Ierarhi. Atunci, pentru prima dată, creştinii şi-au pus întrebarea: ”Care este cel mai mare dintre cei Trei ierahi?”Potrivit documentelor religioase, disputele au continuat ani în şir.

Vasile cel Mare a întemeiat aşezămintele sociale ”Vasiliadele”
Despre Sfântul Vasile cel Mare ( 330-379) , episcop şi învăţător al Bisericii, se spune că era „sfânt din moşi strămoşi”, deoarece în familia sa exista un „minunat mănunchi de sfinţi”: bunica, mama, sora, fraţii; toată familia a împărtăşit aceleaşi aspiraţii pentru viaţa creştină. Sfântul Vasile cel Mare a fost îndrumătorul mirenilor şi „artizanul ” vieţii mănăstireşti. Cu 16 secole în urmă , el a orânduit regulile vieţii monahale, care se respectă şi astăzi, acordând o mare importanţă rugăciunii şi muncii. Ca preot, apoi ca episcop al Episcopiei de Cezareea Capadociei, Sfântul Vasile cel Mare a îmbinat în mod exemplar învăţătura cu fapta. În episcopia sa, el este întemeietorul aşezămintelor sociale numite „vasiliade”: azile, şcoli, case de reeducare, în care erau adăpostiţi bolnavii, săracii şi orfanii, fetele din famiile destrămate, chemându-i pe cei mai înstăriţi să-i ajute pe cei neputincioşi.

Principiul lui de viață a fost caritatea
Preocuparea lui de seamă a fost caritatea; aşa se explică faptul că el a trasformat oraşul Cezareea într-o cetate a carităţii. Deşi Sfântul Vasile a înfrumuseţat Liturghia şi a rostit răsunătoare predici, printre care „Scrisoarea către tineri”, nu activitatea doctrinară şi teoretică i-a adus faima de „Cel Mare”, chiar din timpul vieţii, ci activitatea practică. Sfântul Vasile cel Mare este prăznuit de Biserica Ortodoxă în ziua de 1 ianuarie, de Anul Nou.

Grigore de Nazians a explicat marea taină a creştinătăţii

Sfântul Grigorie de Nazians a trăit între anii 329-390. Cunoscut şi sub numele de Cuvântătorul de Dumnezeu sau Teologul, Sfântul Grigorie de Nazians a fost un orator vestit. A urmat studii filozofice la Capadocia, la Alexandria şi la Atena, unde l-a cunoscut pe Sfântul Vasile cel Mare, iar prietenia lor a fost un exemplu pentru contemporani. După întoarcerea de la Atena el s-a botezat, apoi s-a retras la mânăstirea din Pont, înfiinţată de Vasile cel Mare. Aici s-a îndeletnicit cu studiul şi asceza. Sfântul Grigorie a fost numit episcop de Nazians, iar pentru doctrina lui profundă şi pentru darul de orator a fost numit Teologul. În predicile sale, el a criticat erezia ariană, în renumitele Cinci cuvântări Teologice, rostite în Biserica Învierii din Constantinopol.

Sfântul Grigorie a explicat taina creștinătății: Sfânta Treime
Faima sa constă şi în faptul că a reuşit să explice, pe înţelesul contemporanilor, marea taină a creştinătăţii: Sfânta Treime. De asemenea, pentru creştinătate au rămas celebre sale „Poemele morale”. În calendarul ortodox, Sfântul Grigorie de Nazians este pomenit în ziua de 25 ianuarie.
Sfântul Ioan Gură de Aur a predicat pentru căinţă şi fapte milostive
Sfântul Ioan Gură de Aur a trăit între anii 354-407. S-a născut în Antiohia şi este unul dintre cei mai iubiţi şi cunoscuţi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. El şi-a dedicat întreaga viaţă „zidirii Bisericii lui Hristos”, chemându-i de la amvon la căinţă şi la fapte milostive şi „ pe cei semeţi”, şi pe „cei smeriţi”, oferindu-le ca model propria sa nevoinţă. A dus o viaţă de ascet, în cele din urmă a fost numit episcop şi patriarh al Constantinopolului.
A fost exilat și obligat să ia calea exilului de trei ori
Pentru că a predicat împotriva viiciilor de la curtea împărătească, Sfântul a fost îndepărtat de la scaunul patriarhal de împărăteasa bizantină Eudoxia, care l-a obligat să ia calea exilului de trei ori, din acelaşi motiv: viaţa de ascet. În cel de-al treilea exil, după o călătorie de trei luni, făcută sub supraveghere, Sfântul Ioan Gură de Aur a trecut la viaţa veşnică. Ca păstor şi îndrumător sufletesc, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost preocupat de comportamentul credincioşilor care-i ascultau discursurile, de efectul acestora asupra vieţii lor spirituale. El a fost apreciat pentru calităţile de orator şi pentru cultura sa vastă, lăsând urmaşilor, printre alte lucrări de referinţă, tălmăcirea Celor 14 Epistole ale Sfântului Apostol Pavel, o adevărată Evanghelie practică. În calendarul ortodox, Sfântul Ioan Gură de Aur este prăznuit în zilele de 27 ianuarie şi 13 noiembrie.
„Sfinţii Ierarhi, pomeniţi în ziua de 30 ianuarie, au fost şi Trei mari cărturari, au fost Trei mari scriitori, iubitori de Dumnezeu, ca în cele din urmă să iubească oamenii, aşa cum cere învăţătura dumnezeiască creştină.Totodată, ei ne-au lăsat o mare zestre teologică, filantropică şi retorică. Sfinţii Trei Ierarhi au excelat şi în vremea când au trăit, prin bunătate şi generozitate, dar şi în zilele noastre pentru noi, cei care-i cinstim prin sfintele lor moaşte şi pentru scrierile lor, un bogat tezaur sufletesc”, ne spune părintele Valentin Fotescu, Doctor în Teologie, preot la Biserica Sfânta Vineri Nouă.

Sursa – click.ro

Powered by VA Labs
© 1991- 2024 Agenția de Presă A.M. Press. Toate drepturile rezervate!