Astăzi, Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil este prăznuit la data de 13 iulie în calendarul ortodox.
Sfântul Arhanghel Gavriil se prăznuieşte o dată cu toate puterile cereşti de sfinţii Arhangheli la 8 noiembrie, altădată a doua zi după Bunavestire adică la 26 martie, iar astăzi se prăznuiesc şi se preamăresc minunile şi arătările pe care l-a făcut la porunca lui Dumnezeu. L-a povăţuit şi l-a îndrumat pe Moise în pustie, i-a tâlcuit profetului Daniil minunatele vedenii, s-a arătat sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana vestindu-le naşterea Mariei ce aleasă în veci pentru a îl naşte pe Mesia.

Dumnezeu l-a trimis pe Gavriil înaintea Mariei să-i dea Vestea cea Bună dar i s-a arătat şi lui Iosif încredinţându-l de fecioria Mariei.

Sfântul Arhanghel Gavriil s-a arătat păstorilor zicându-le: “Vă binevestesc o bucurie mare, căci astăzi s-a născut Mântuitorul lumii!”. Tot Gavriil a stat alături de Iisus la rugăciunea din grădina Getsimani înainte de patimile pe care urma să le îndure şi s-a atătat mironosiţelor după minunata înviere când acesta au găsit mormântul gol. Preasfânta Născătoare de Dumenzeu l-a mai văzut pe Arhanghel încă odată în Muntele Eleonului când se ruga şi când căpetenia îngerească i-a adus veste adormirii şi a mutării de cele pământeşti la cele cereşti.

Minunatele arătări ale Arhanghelului Gavril sunt menţionate atât în Vechiul cât şi în Noul Testament iar biserica ştie despre neîncetata mijlocire a binefăcătorului neamului omenesc şi de aceea se cuvine să-l lăudăm cu cântări şi să-i alcătuim sobor.

Mai mult aici

Parteneri