• Home
  • Primite de A.M Press
  • Comunicat de presa FNGCIMM calibreaza mecanismele de garantare si comunicare ce vor permite amanarea si esalonarea la plata a dobanzilor…

Comunicat de presa FNGCIMM calibreaza mecanismele de garantare si comunicare ce vor permite amanarea si esalonarea la plata a dobanzilor…

FNGCIMM calibreaza mecanismele de garantare si comunicare ce vor permite amanarea si esalonarea la plata a dobanzilor la creditele ipotecare ale persoanelor fizice afectate de pandemia COVID-19
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii este direct implicat in mecanismele financiare ce vor operationaliza facilitățile de suspendare și amânare la plată a obligațiilor de plată a dobânzilor aferente creditelor ipotecare, oferite debitorilor persoane fizice în baza OUG nr.37/30.03.2020, privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și de instituțiile financiare nebancare. Rolul FNGCIMM este de a garanta creditorilor sumele reprezentand dobanzi amanate la plata si de a prelua riscul neindeplinirii obligatiilor ce le revin debitorilor, pe perioada rambursării dobânzilor eșalonate în 60 de rate egale, cu dobândă 0% .
Aplicarea cat mai rapida a prevederilor actului normativ, ce ofera posibilitatea de amanare la plata, cu perioade de pana la 9 luni (fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020), a ratelor scadente imprumuturilor (rate de capital, dobanzi si comisioane), vine in spijinul mediulului de afaceri, precum si a persoanele fizice a caror venituri au fost afectate, direct sau indirect, de pandemia COVID-19.
Consecvent rolului său anticiclic, FNGCIMM se manifestă și în cazul acestor facilități ca vector de susținere și implementare a politicilor publice, fiind abilitat să emită scrisori de garanție pentru dobânzile eșalonate la creditele ipotecare ale persoanelor fizice. Conform OUG 37/30.03.2020, creditorii vor aproba solicitările debitorilor si perioada de amânare a ratelor, numărul de rate, modul de eșalonare și garantare a dobânzilor. Acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor trebuie transmisa de catre debitor intr-un interval de pana la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2020 (până la data de 14 mai 2020 inclusiv). Graficul de rambursare se comunică în termen de 5 zile debitorilor eligibili, iar până la data de 15 iunie 2020, creditorii pot solicita FNGCIMM emiterea scrisorilor de garanție pentru debitorii eligibili din portofoliul său, pentru acordarea facilităților de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor pentru creditele ipotecare.
FNGCIMM isi calibreaza activitatea operațională pentru a gestiona eficient și operativ volumul de solicitari ce vor veni din partea creditorilor si asigura creditorii parteneri ca pot prelua în flux normal cererile formulate de clienții lor, întrucât este in deplina capacitate de preluare a riscurilor de nerambursare a dobanzilor de către debitori.
“Dorim sa transmitem, atat creditorilor, cat si debitorilor, un mesaj de incurajare si incredere. Ordonanta de urgenta privind privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și de instituțiile financiare nebancare, ofera parghii eficiente pe care Guvernul le pune la dispozitia atat a debitorilor, cat si a sistemului bancar. O buna cunoastere a cadrului legislativ, o abordare pragmatica si o comunicare facila in cadrul parteneriatului pe care ni-l asumam prin punerea in opera a acestui act normativ, ne vor ajuta pe toti sa întărim încrederea în actul de creditare și să depasim aceasta perioada dificila. Suntem alaturi de toti cei afectati si am convingerea, ca impreuna vom gasi cele mai bune solutii .“- Dumitru Nancu – Director general FNGCIMM
* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

Pentru informații suplimentare :
021.310.18.74 int.193
[email protected]
Direcția Marketing, relații clienți și consiliere

Parteneri