Comunicat de presă. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii are un nou Director General

București, 13 februarie 2019

Comunicat de presă

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii are un nou Director General

Distribuie prietenilor

Începând cu data de 12 februarie 2019 domnul Gheorghe Lăpădat a preluat funcția de Director General al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).
Gheorghe Lapadat are o experiență de peste 30 ani în sistemul financiar – bancar românesc, ocupând de-a lungul timpului diferite poziții cheie de coordonare și conducere ; domeniile sale de expertiză sunt legate de activitățile de creditare, garantare, consultanță, contabilitate și audit financiar.

Absolvent al Facultății de Știinte Economice din cadrul Universității din Craiova, domnul Lăpădat a obținut în anul 2007 titlul științific de Doctor în Economie, titlu acordat de Universitatea din Craiova. A publicat, în calitate de autor, colaborator și coautor o serie de articole științifice pe teme economice, precum și un Manual universitar de Microeconomie.

In ultimii 14 ani, Gheorghe Lapadat a ocupat funcția de Director General al Fondului Local de Garantare Craiova – Filiala FNGCIMM IFN SA, reușind să obțină rezultate cu deosebit impact pozitiv pentru dezvoltarea de ansamblu a activității de garantare și de extindere a portofoliului de beneficiari.

Din martie 2018 domnul Lăpădat a ocupat funcția de Director General Adjunct al FNGCIMM București. Orientarea către rezultate și permanenta precupare pentru creșterea eficienței, viziunea strategică și de management au fost confirmate de indicatorii economici înregistrați pe parcursul ultimului an.

«Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii împlineste anul acesta 18 ani, vârsta dinamismului, a entuziasmului în atingerea obiectivelor strategice. Am încredere în întreaga echipă de profesioniști de la FNGCIMM, și am convingerea că va contribui activ la consolidarea poziției instituției pe piața financiar-bancară, ca partener pe termen lung al finanțatorilor, ca sprijin al mediului antreprenorial, al autorităților publice locale și al fermierilor din intreaga țară.

Vom continua extinderea și modernizarea activității, acordând o atenție deosebită dialogului direct cu potențialii beneficiari din întreaga țară; vom continua implementarea proiectelor de digitalizare în cadrul instituției, urmând astfel tendințele actuale la nivel național și internațional. Avem un mesaj de încurajare pentru tinerii noștri beneficiari, pentru a investi în propria dezvoltare sau pentru a-și antrena și materializa abilitățile antreprenoriale, iar pentru beneficiarii ajunși la vârsta maturității în afaceri vom continua să ne concentram pe diversificarea și adaptarea produselor de garantare pentru a răspunde pe deplin cerințelor de dezvoltare pe criterii de sustenabilitate.» a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

Pentru informații suplimentare :
021.310.18.74 int.193
info@fngcimm.ro
Direcția Marketing, relații clienți și consiliere