AM Press Logo
Muzeul Pietrei

Emil Proșcan: Despre viață

Dumnezeu, Cel care ne-a creat și ne-a așezat printre toate câte există, permanent ne vorbește… Cu siguranță „secretul” credinței noastre absolute și implicit al „porției” de fericire, constă în puterea de a recepta aceste mesaje ce necontenit Divinitatea ni le trimite…

Splendoarea acestui anotimp pe care acum îl trăim este, în fapt, discursul dumnezeiesc despre ceea ce înseamnă cu adevărat viața!

Cristos reprezintă aici pe Pământ nu numai Tatăl, dar și creația Sa, prin natura ce renaște și învie împreună cu El!

Suferința și tot ce nefiresc există, reprezintă calea…

Adevărul este suficient pentru a avea liniștea, binefacerea sufletească, adică viața precum a fost atunci când în dar am primit-o!

Adevărul ne este acum la îndemână!

Dumnezeu va fi în permanență, cu dragoste și ocrotire, alături de Poporul său!
Pătrunși să fim de ceea ce acum dumnezeiesc se întâmplă, sănătoși să fim și să mulțumim…

Mi se pare extraordinar acest schimb de cuvinte pe care oamenii și-l fac:
– Cristos a înviat!
– Adevărat a înviat!

În aceste, aparent simple cuvinte, se ascund simpatii, dorinți de bine și chiar dragoste…
Parcă ar fi o parolă de deschis seiful în care se află bine ascuns, adevărul despre sufletul oamenilor, aceste cuvinte…
Cu emoție, plăcere și credință vă spun tuturor:
Cristos a înviat!

Emil Proșcan
Mizil
2 aprilie 2012

© 1991- 2024 Agenția de Presă A.M. Press. Toate drepturile rezervate!