Ovidiu Marian: Noi legi în sprijinul fermierilor

 

An de an, legile ce stau la baza desfăşurării activităţii din agricultură sunt dezbătute, mai întâi, cu multă responsabilitate în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a Camerei Deputaţilor, de către deputaţi cu mare experienţă în domeniul economiei agrare, dar şi al legislaţiei româneşti şi europene.

În şedinţa comisiei de marţi, 21 aprilie, s-a dezbătut, timp de patru ore, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. La lucrări au participat, pe lângă membrii Comisiei, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai instituţiilor implicate, ai asociaţiilor producătorilor agricoli, primari din două localităţi de pe raza judeţului Mureş. Discuţiile, concise şi la obiect, s-au purtat, în esenţă, pe marginea actului normativ care vine în sprijinul crescătorilor de animale ce deţin exploataţii mici şi foarte mici şi  nu pot participa la licitaţie în nume propriu, ci doar în forme de  asociere sau organizaţii de creştere a bovinelor, pentru a putea exploata pajiştile în mod eficient şi, totodată, să aibă posibilitatea absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă.

În cadrul dezbaterilor s-a avut în vedere ca noul act normativ să fie în concordanţă cu Politicile Agricole Comune, care sunt mereu în schimbare. S-a ajuns la concluzia că numai Asociaţiile de crescători de animale sau organizaţiile de colectivităţi locale pot folosi pajiştile în comun, pot să aplice acelaşi amenajament  pastoral şi să folosească şi să respecte condiţiile agricole şi de mediu. Discuţii aprinse s-au purtat şi în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă de către persoanele fizice şi juridice, proprietari sau utilizatori de pajişti naturale. Deputaţii din Comisia de agricultură au subliniat de mai multe ori că banii veniţi de la Uniunea Europeană sunt destinaţi producţiei agricole, ridicării potenţialului productiv al pământului.

Proiectul de lege cu amendamentele admise de cei prezenţi urmează să fie dezbătut şi în Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în vederea întocmirii unui raport comun care va fi înaintat plenului Camerei Deputaţilor.