• Home
  • Spiritualitate
  • Pe 30 noiembrie, credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Apostol Andrei. Cu o seară înainte, rostiți această rugăciune

Pe 30 noiembrie, credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Apostol Andrei. Cu o seară înainte, rostiți această rugăciune

Sfantul Andrei 2 1

Sâmbătă, pe 30 noiembrie, credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Apostol Andrei. Este o sărbătoare importantă în Calendarul Creștin Ortodox și este marcată cu cruce roșie.

În seara dinaintea sărbătorii, toți credincioșii sunt invitați să rostească o rugăciune puternică ce are drept scop iertarea păcatelor și împlinirea dorințelor.

Iată mai jos și textul rugăciunii! Pentru un efect și mai puternic, aprindeți o lumânare atunci când o rostiți!

Rugăciune către Sfântul Apostol Andrei
”În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm…

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre.

Ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de mâine ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău,

În vecii vecilor,

Amin!”

Sfântul Andrei este ocrotitorul românilor, iar credința îl așază aproape de acest neam.

Sursa – Secretele.com

Parteneri