Rugăciunea ajutătoare către Maica Domnului face minuni

 

Rostește rugăciunea ajutătoare către Maica Domnului în fiecare zi pentru a avea parte de sănătate, liniște și spor în ceea ce faci.
„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus,
împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră,
primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.
Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre.
Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău
și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale.

Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine,
că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.
Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție
ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău
să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre
Rugăciunea ajutătoare către Maica Domnului
ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere
judecătorilor, dreptate și necăutare la față
învățătorilor, minte și smerită înțelepciune
asupriților, răbdare
asupritorilor, frică de Dumnezeu
celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească
neînfrânaților, înfrânare
și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.
Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.
Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună,
pe cei bătrâni îi sprijinește,
pe prunci îi păzește și pe noi,
pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta.
Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii.
Amin!

Distribuie prietenilor

Continuarea pe libertateapentrufemei.ro