Rugăciunea care se spune la început de An Nou. Te ajută să-ți meargă bine

Rugăciunea la început de An Nou ajută mult. Chiar dacă nu te numeri printre credincioșii habotnici, este bine ca, la început de an nou, să rostești o rugăciune ajutătoare. Care să-ți sporească pofta de viață, să-ți dea încredere și motivație pentru lunile ce urmează.

Rugăciunea la început de An Nou
Te rog, Doamne, în acest An Nou, dă-mi răbdare, înţelepciune, dragoste desăvârşită, nădejde nezdruncinată. Și toate virtuţile care ne trebuie ca să ne mântuim. Apără-mă de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciţi, de patimi şi păcate. Ajută-mă, Doamne, la început de an. Ca să nu mă lepăd de Tine în nici un fel. Păzeşte-mă de ceasul încercărilor de la Apocalipsă. Și scrie numele meu în Cartea Vieţii Tale. Deschide, Doamne, urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiţei Tale celei de mântuire şi să înviem pentru viaţa veşnică. Trimite tuturor creştinilor din toată lumea har şi putere, ca să biruiască pe satana şi vino în ajutor la tot creştinul cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de ajutorul Tău.

Continuarea Aici