Rugăciunea la Înălțarea Domnului ajută orice credincios! Rostește-o astăzi

Rugăciunea la Înălțarea Domnului este una de laudă și mulțumire. Este o rugăciune puternică, ce apropie orice credincios mai mult de Dumnezeu.

Rugăciunea la Înălțarea Domnului se rostește la Praznicul Înălțării. „Ţie Domnului şi Împărat al cerului şi al pământului, ca unui biruitor al mortii îti aducem cântare de laudă. Că după prealuminata Înviere din morţi cu slavă la ceruri Te-ai înălţat. Și cu Preacinstit Trupul Tău ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Ca şi firea noastră cea căzută să o înalţi împreună cu Tine. Și să ne slobozeşti de patimi din veşnica moarte. Noi, însă, prăznuind Dumnezeiasca Ta Înălţare, din sufIet, împreună cu ucenicii Tăi, cântăm. Iisuse, Cel ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri.

Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereştI pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

Distribuie prietenilor

Continuarea aici