Rugăciunea la Sfânta Cruce este mult ajutătoare. Rosteşte-o astăzi!

Rugăciunea la Sfânta Cruce nu rămâne fără răspuns. Sfânta Cruce este simbolul creștinătății. Este simbolul credinței și face minuni pentru toți credincioșii. Cu prilejul sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci este bine să te rogi. Iar rugile tale nu vor rămâne neascultate. Rugăciunea la Sfânta Cruce face minuni.

„O, fericită şi preacinstită Cruce, ţie ne închinăm. Și te mărim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălţare. Ca o pavăză şi armă nebiruită, ocroteşte şi acoperă cu darul tău pe cei ce cântă. Doamne, Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisesc înaintea Ta. Ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre.
Bucură-te, Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!

Și eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele. De aceea mă rog bunătăţii Tale nemărginite, fă-mă părtaş sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni şi morţii Tale celei de viaţă făcătoare. Ca să mă învrednicesc, prin Darul Tău. Să câştig şi eu asemenea Ţie. Pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai răbdat pentru mântuirea mea, întărindu-mă pururea cu aceeaşi putere şi răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulţumitorii.
Întăreşte-mă, Doamne, ca să pot ridica cu bucurie înainte Sfânta Ta Cruce cu deplină pocăinţă. Întristarea morţii Tale să o simt, precum au simţit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi şi mironosiţele femei. Dă-mi, Doamne, şi mie darul Tău şi iartă păcatele mele pentru Sfintele Tale Patimi. Mă primeşte prin pocăinţă în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Asemenea fă cu toţi creştinii, vii şi morţi, precum se roagă Ţie în toate zilele. Învredniceşte-ne de Împărăţia Ta. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi zic către Dânsa: mărire Ei pentru dragostea Ta.

Distribuie prietenilor

Continuarea pe libertateapentrufemei.ro