• Home
  • Spiritualitate
  • Rugăciunea pentru cei bolnavi are efecte miraculoase. Rosteşte-o, dacă ai pe cineva în suferință

Rugăciunea pentru cei bolnavi are efecte miraculoase. Rosteşte-o, dacă ai pe cineva în suferință

rugaciune 2

Rugăciunea pentru cei bolnavi se bucură de renume. Și asta pentru că Rugăciunea pentru cei bolnavi are efecte miraculoase. Îi liniștește pe cei care au pe cineva aflat în suferință. Și le alină suferința celor bolnavi.

„Preaputernice și slăvite Doamne Iisuse Hris­toase,

Tu ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor. Ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, pe cei păcătoși, și ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii Te rog să primești sme­rita mea nevoință și această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală!
Mântuiește-l, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni, pe (se rostește numele persoanei bolnave)! Și rânduiește Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioși suntem. Și nu îl pu­tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.

Doamne, miluiește-ne!
De e voia Ta, îl poți pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea.
Dar căzând înaintea Ta, Te rog, îndură-te de robul Tău (se rostește numele celui bolnav)! Potolește-i fierbințeala, alină-i sufe­rința, ridică-l din patul durerii! Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii și spre iertarea păcatelor.

Și dacă îi e de folos să ducă mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta. Nu după voia noastră. Dăruiește-i lui răbdare și liniște, alungând de la el toată frica și toată deznădej­dea. Ca să nu fie îngenuncheat de durere și să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, că văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căință și de mulțumire. Ca să se învredni­cească să audă glasul Tău cel sfânt: „Iertate îți sunt păcatele!”

Continuarea aici

Parteneri