Vineri, Sfânta Tatiana. Rugăciunea la Muceniță te scoate din impas

 

La 12 ianuarie este celebrată Sfânta Tatiana, protectoarea fetelor credincioase. Rugăciunea adresată Muceniței este grabnic ajutătoare și se roștește 9 zile la rând. Rugăciunea la Sfânta Tatiana se spune dimineața, făcând minuni pentru cei aflați în impas.
Rugăciunea la Sfânta Tatiana
„O, Sfântă Tatiana, fecioară aleasă a Bisericii dreptmăritoare, ceea ce ai proslăvit pe Dumnezeu în mădularele tale cele muceniceşti, fii ocrotitoarea noastră în faţa necazurilor şi a primejdiilor. Tu, Sfântă Muceniţă, mireasă a lui Hristos Dumnezeu, ştiind cuvântul: „oricine va voi să-şi scape sufletul său îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va câştiga”, nu te-ai temut şi cu bucurie ţi-ai dat viaţa pentru El. Sfântă Tatiana, vezi slăbiciunile şi neputinţele noastre, vezi teama noastră de greutăţi şi frica noastră de suferinţă şi nu ne lăsa pe noi, cei ce iubim patimile păcătoase mai mult decât pătimirea pentru Hristos şi nu suntem vrednici de numele de creştini, dar alergăm la ajutorul tău, ca să mijloceşti pentru noi pururea la iubitorul de oameni Dumnezeu să punem început bun pe calea pocăinţei.

Continuarea pe libertateapentrufemei.ro