• Home
  • Info utile
  • Certificatul energetic pentru clădiri și importanța evaluării performanței energetice

Certificatul energetic pentru clădiri și importanța evaluării performanței energetice

foto

Certificatul energetic pentru clădiri reprezintă un instrument esențial în evaluarea și performanței energetice a construcțiilor.

Acest document oferă informații detaliate despre consumul de energie al clădirii și impactul asupra mediului, având un rol important în promovarea sustenabilității și protecției mediului înconjurător.

În acest articol, vom vedea ce este certificatul energetic pentru clădiri, cine are dreptul să-l elibereze, categoriile de imobile pentru care este obligatoriu să existe, dar și excepțiile de la această cerință, precum și perioada de valabilitate a certificatului.

Informații despre prețul unui certificat energetic emis de compania Reflex Architecture SRL București pentru imobilele din București și județul Ilfov puteți vedea pe site-ul acestora.

Ce este Certificatul energetic pentru clădiri?

Certificatul de performanță energetică (certificatul energetic, cum este mai des numit pe scurt) este un document oficial ce evaluează performanța energetică a unei construcții, măsurând cantitatea de energie consumată pentru încălzire, răcire, apă caldă și iluminat.

De asemenea, acesta furnizează informații despre emisiile de CO2 ale clădirii, oferind o imagine clară asupra impactului acesteia asupra mediului.

Clasificarea energetică se face în clase energetice, care sunt pe o scară de la A+ la G, unde clasa A+ indică performanța energetică cea mai ridicată, iar clasa G reprezintă cea mai scăzută.

Cine poate elibera certificatul rnergetic pentru clădiri?

El este întocmit de auditori energetici pentru clădiri, specialiști atestați în domeniul evaluării performanței energetice a clădirilor.

Acești profesioniști sunt singurii care au dreptul legal pentru a evalua și clasifica performanța energetică a construcțiilor și pentru a emite certificatele corespunzătoare.

Categorii de imobile pentru care este obligatoriu să existe certificatul energetic

El este obligatoriu pentru următoarele categorii de imobile:

  • Clădiri noi. Certificatul trebuie să fie prezentat la comisia întrunită pentru recepția finală a clădirii. Acesta face parte din documentele necesare pentru obținerea autorizației de construire.
  • Clădiri existente. El este obligatoriu pentru clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităților publice, cele utilizate pentru activități cu caracter public, precum și pentru imobilele care urmează să fie vândute, închiriate sau renovate major.

Excepții de la obligativitatea de a deține certificat energetic

Există câteva excepții de la cerința de a deține acest act. Acestea includ:

  • clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
  • clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;
  • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
  • clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;
  • clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 m2.

Perioada de valabilitate a certificatului energetic

Actul are o valabilitate de 10 ani de la data emiterii.

Cu toate acestea, dacă în perioada de valabilitate au loc lucrări de renovare majoră la clădire, este necesară obținerea unui nou certificat pentru a reflecta îmbunătățirile aduse eficienței energetice.

Concluzie

Certificatul energetic pentru clădiri joacă un rol esențial în evaluarea și monitorizarea performanței energetice a construcțiilor.

Acest document oferă proprietarilor și cumpărătorilor informații valoroase despre consumul de energie al clădirii și sugestii pentru îmbunătățirea performanței energetice.

În plus, cerința obligatorie de a-l deține pentru anumite categorii de imobile contribuie la promovarea unei abordări sustenabile și responsabile din punct de vedere energetic în construcții.

Cu toate că există excepții de la această cerință, importanța evaluării performanței energetice și protejarea mediului înconjurător rămân prioritare în contextul actual al preocupărilor globale privind schimbările climatice și eficiența resurselor.

Parteneri