De reţinut! Motive pe declaraţia de deplasare în alte localităţi

Motivele pentru care vom putea ieși din localitate în urma modificărilor survenite după încheierea stării de urgenţă:

Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
Deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
Deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
Deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
Deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
Deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
Deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
Deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
Deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
Deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

A fost făcut public şi un formular. Nu se precizează care sunt sancţiunile dacă există o încălcare a prevederilor legale.

AMPress