Florentin Scalețchi: SIMULACRUL DEMOCRAŢIEI. Una spunem , alta gândim şi cu totul alta facem!!!

 

După ce v-am prezentat ce condiţii şi documente adoptate internaţional au dus la întrunirea Parlamentului Uniunii Europene pentru a fi adoptată rezoluţia în favoarea apărătorilor drepturilor omului, am să dau publicităţii, toate premizele pentru care a fost necesară o asemenea cerinţă pentru ţările membre ale acestei mari şi democrate comunităţi ale celor 27 de state membre cu drepturi depline.

A. întrucât, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, fiecare stat membru are responsabilitatea de a promova respectul universal pentru drepturile şi libertăţile omului, precum şi aplicarea lor în practică,
B. întrucât, în conformitate cu Declaraţia ONU adoptată în 1998, termenul de „apărător al drepturilor omului” este utilizat pentru a desemna persoanele care, în mod individual sau colectiv, acţionează în vederea promovării sau protejării drepturilor omului prin mijloace paşnice,
C. întrucât apărătorii drepturilor omului din întreaga lume joacă un rol esenţial în ceea ce priveşte protejarea şi promovarea drepturilor fundamentale ale omului, adesea cu riscul propriei vieţi şi întrucât apărătorii drepturilor omului sunt, de asemenea, actori-cheie în procesul de consolidare a principiilor democratice din ţările lor, menţin imparţialitatea şi transparenţa în activitatea pe care o desfăşoară şi dezvoltă credibilitatea prin prezentarea de rapoarte precise, constituind astfel legătura umană dintre democraţie şi respectarea drepturilor omului,
D. întrucât sprijinirea apărătorilor drepturilor omului este un element cu tradiţie în politica externă a Uniunii Europene din domeniul drepturilor omului, întrucât sprijinul UE diferă totuşi în funcţie de ţările în cauză,
E. întrucât, în particular, Uniunea Europeană manifestă un interes specific în ceea ce priveşte îmbunătăţirea protecţiei drepturilor omului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona, prin aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,
F. întrucât Parlamentul European joacă un rol important în ceea ce priveşte promovarea drepturilor omului şi a democraţiei, inclusiv protecţia apărătorilor acestora, prin delegaţii în ţări terţe, audieri, rezoluţii, scrisori şi, nu în ultimul rând, prin Premiul Saharov, precum şi prin rapoartele sale referitoare la drepturile omului în lume,
G. întrucât Uniunea Europeană îşi coordonează din ce în ce mai mult acţiunile cu alte mecanisme regionale şi internaţionale, instituite în Africa, Europa şi cele două Americi pentru a monitoriza îndeaproape situaţia apărătorilor drepturilor omului şi îndeamnă statele să asigure un mediu permisiv pentru activitatea acestora, în conformitate cu obligaţiile internaţionale şi regionale în domeniul drepturilor omului,
H. întrucât credibilitatea Uniunii Europene în calitate de protectoare a apărătorilor drepturilor omului în lume este strâns legată de respectarea în interiorul UE a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
I. întrucât apărătorii drepturilor omului se confruntă ei înşişi, în cursul activităţii lor, cu încălcări ale drepturilor omului şi întrucât printre acestea se numără asasinatele, ameninţările cu moartea, răpirile, arestările şi detenţiile arbitrare, precum şi alte acţiuni de hărţuire şi intimidare, de exemplu prin campanii de defăimare; întrucât toate aceste acte de violenţă pot fi îndreptate şi asupra membrilor nucleului familial al acestora, inclusiv asupra copiilor lor, precum şi a celorlalte rude ale apărătorilor drepturilor omului, pentru a-i împiedica să-şi continue activitatea; întrucât campaniile în favoarea drepturilor omului sunt afectate, în multe regiuni, de persecuţiile la care sunt supuşi apărătorii drepturilor omului şi de îngrădirile impuse activităţilor acestora,
J. întrucât protejarea apărătorilor drepturilor omului necesită punerea în practică a politicilor UE în materie de drepturi ale omului în general,
K. întrucât apărătorii de sex feminin ai drepturilor omului sunt expuşi unor riscuri deosebite şi întrucât, printre alte grupuri şi categorii de apărători care sunt deosebit de expuse atacurilor şi încălcărilor drepturilor omului, ca rezultat al muncii lor, se numără cei care promovează drepturile civile şi politice, în special libertatea de exprimare şi de gândire, conştiinţă şi religie, inclusiv drepturile minorităţilor religioase, precum şi drepturile economice, sociale şi culturale, în primul rând drepturile colective, cum sunt dreptul la hrană şi dreptul de acces la resursele naturale, inclusiv sindicaliştii precum şi cei care activează în favoarea drepturilor minorităţilor şi comunităţilor, drepturilor copiilor, drepturilor populaţiilor indigene şi drepturilor LGBT, precum şi persoanele care luptă împotriva corupţiei,
L. întrucât în scopul persecutării apărătorilor drepturilor omului sunt utilizate mijloace din ce în ce mai sofisticate, prin aplicarea unor noi tehnologii, ca şi printr-o legislaţie restrictivă în materie de ONG-uri şi piedici administrative care limitează sever spaţiul şi posibilităţile de acţiune ale unei societăţi civile independente, întrucât, după cum subliniază în această privinţă, unele guverne obstrucţionează sau împiedică apărătorii drepturilor omului să-şi înregistreze în mod oficial organizaţiile şi apoi îi urmăresc în justiţie pentru că-şi exercită dreptul la libertatea de asociere în mod ilegal,
M. întrucât aceste acţiuni constituie o încălcare evidentă a legislaţiei internaţionale în materie de drepturi ale omului şi a mai multor libertăţi fundamentale universal recunoscute,
N. întrucât apărătorii drepturilor omului sunt, de asemenea, supuşi anumitor restricţii şi, uneori, sunt vizaţi direct de anumite politici, acte normative şi proceduri prezentate drept măsuri de „securitate”, însoţite adesea de acţiuni de stigmatizare şi acuzaţii de terorism,
O. întrucât, printre dificultăţile cu care se confruntă asociaţiile şi grupările de apărători ai drepturilor omului continuă să se numere confiscarea unor obiecte de mobilier, închiderea sediilor, aplicarea unor amenzi considerabile şi controlul meticulos şi cu subiectivism al conturilor bancare,
P. întrucât acordurile comerciale care includ o clauză referitoare la drepturile omului pot oferi UE posibilitatea de a condiţiona comerţul de respectarea drepturilor omului.

Distribuie prietenilor

Prof.univ.dr. Florentin SCALETCHI
Preşedinte fondator OADO