Șerban Cionoff: O CARTE DE EXCEPŢIE LA O ANIVERSARE DE EXCEPŢIE

Relatiile rom. americane vol. 5 1

Relatiile rom. americane vol. 5    135 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Statele Unite ale Americii
Iată un mod cu adevărat fericit de a marca împlinirea, la 14 iunie, a 135 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Statele Unite ale Americii – cele trei volume publicate sub genericul „Trei decenii de relaţii româno-americane 1955-1985”(*). O iniţiativă editorială (şi nu numai editorială!) de excepţie care se integrează ambiţiosului proiect al Fundaţiei Europene Titulescu „România- Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece”, coordonat de către ambasadorul Nicolae Ecobescu personalitate marcantă a mediului nostru diplomatic şi ştiinţific.
Fireşte, despre relaţiile de stat între România şi America se discută intens şi în diverse registre, subiectul fiind abordat într-o lucrare de referinţă -„Lumea, americanii şi noi”(2012) – scrisă de profesorul Adrian Năstase. „Aceste relaţii- remarcă foarte îndreptăţit Adrian Năstase– nu pot fi privite într-o evoluţie lineară. Ele au înregistrat momente de expansiune, dar şi prăbuşiri (ruperea relaţiilor diplomatice în timpul celui de–al Doilea Război Mondial).” Continuând, în spiritul aceleiaşi riguroase demonstraţii:„În politica externă a României după al Doilea Război Mondial şi-au găsit, la un moment dat, reflexul iniţiativele şi demersurile unor personalităţi precum Gheorghe Gheorghiu-Dej , Nicolae Ceauşescu, interesul pentru Statele Unite ale Americii, pentru Occident în general, dar în condiţiile în care în România s-ai înregistrat în anii *80 involuţii socio-economice, mai ales privind drepturile omului, relaţiile româno-americane au intrat sub semnul unei crize”.
Sunt convins, o spun fără ezitare, că fie şi simpla menţionare a numelor celor doi lideri ai sistemului comunist din România celei de-a doua jumătăţi a veacului nu demult încheiat va da frisoane unor puritani politico-ideologici, dar nu avem ce face!Încă o dată, realitatea bate (neo) dogmatismul politico-ideologic.
Pentru că, aşa după cum în mod judicios se precizează în „Nota asupra ediţiei”: „Intervalul celor trei decenii avute în vedere , după cum o atestă în mod convingător documentele publicate, s-a caracterizat printr-o evoluţie constant ascendentă a acestor relaţii, o arie de cuprindere tot mai extinsă a lor şi atingerea celor mai înalte cote de conlucrare fructuoasă şi încredere reciprocă în raporturile dintre cele două ţări”.
Ideea de continuitate ascendentă a „relaţiilor de strânsă prietenie şi de cooperare avantajoasă între ţările noastre”( aceştia sunt termenii în care le-a definit preşedintele SUA, Gerald Ford,în mesajul adresat şefului statului român la 9 august 1975 ) este cu o excepţională claritate susţinută de documentele diplomatice privind vizitele oficiale la nivelul şefilor de stat, inaugurate de vizita cu adevărat istorică a preşedintelui Richard Nixon, continuată de vizita lui Gerald Ford (1975). Aceste vizite fiind într-o semnificativă simetrie cu cele trei vizite oficiale ale lui Nicolae Ceauşescu (1970,1973 şi 1978), precum şi de vizita neoficială a şefului statului român din 1975, în Statele Unite ale Americii.
În aceeaşi ordine de demonstraţie aş mai menţiona încă o subliniere semnificativă pe care o întâlnim în substanţiala „Notă asupra ediţiei”:„Ni se pare de domeniul evidenţei datoria sacră ce revine românilor de a nu uita că ,dintre factorii externi, pilonii cei mai importanţi de susţinere a politicii de independenţă , promovată de liderii de liderii de la Bucureşti, au fost RP Chineză-în Est şi Statele Unite ale Americii- în Vest.” Şi, mai departe:„Fără dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi cooperare multiformă, bazate pe stimă, respect şi avantaj reciproc, cu aceste două mari puteri ale lumii, supravieţuirea şi afirmarea României ca stat independent şi suveran, în anii atât de dificili ai Războiului Rece ar fi fost de neimaginat”.
Provenind din cele mai autorizate surse- Arhivele Naţionale ale României, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe şi din colecţia Foreign Relations of the United States-, documentele încorporate în aceste trei noi volume ale seriei „România-Supravieţuire şi afirmare în anii Războiului Rece” vor fi, cu siguranţă, un excepţional ghid în meandrele captivante ale artei şi ştiinţei diplomaţiei, iar, prin aceasta, un deosebit de incitant izvor de înţelepciune şi de acţiune.

(*)„Trei decenii de relaţii româno-americane: 1955-1985”, volumele 5, 6 şi 7 ale proiectului „România-Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece”, Coordonator:Ambasador Nicolae Ecobescu, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2015.

Parteneri