Șerban Cionoff: O DISCUŢIE ECHILIBRATĂ DESPRE UN SUBIECT FIERBINTE

Aşa s-a dorit de către organizatorul manifestării – Institutul Social Democrat ”Ovidiu Şincai”- şi aşa a reuşit să fie dezbaterea pe tema ”Evaziunea fiscală –Obstacol împotriva bunăstării”. Temă fierbinte (dacă nu chiar incendiară?!) din cel puţin două motive. Primul ar fi impactul negativ pe care perpetuarea şi, din păcate, amplificarea fenomenului evaziunii fiscale îl au asupra bugetului public şi, implicit, asupra nivelului de trai al marii majorităţi a românilor. Al doilea motiv, poate mai fierbinte decât primul!, constă în receptarea socială negativă a avalanşei controalelor ANAF, controale insuficient gândite (dacă”gândire” se poate numi aşa ceva?) şi care se derulează de o manieră haotică, dacă nu chiar, în multe alocuri, pur şi simplu arbitrară.
Se resimţea,aşadar, nevoia unei discuţii echilibrate, cu o tematică riguros structurată, care să genereze idei şi proiecte de bune practici în măsură să aşeze această absolut necesară activitate pe un drum corect şi să îi ofere şansele de a fi cu adevărat eficientă. Idee pe care în alocuţiunea inaugurală a insistat Adrian Marius Dobre, secretarul general al institutului –organizator:” Putem să înţelegem că în momentul în care iniţiezi şi dai drumul unui proces de luptă împotriva evaziunii fiscale este normal să apară nişte blocaje la început , fie că sunt legate de lege, de anumite carenţe, de mentalitatea populaţiei”.
Idee reluată şi întărită de către Manuela – Manuela Catrina, director executiv al institutului, în cuvântul de închidere: „Acesta este un exerciţiu important pentru societate, iar unul dintre rolurile institutului este de a facilita acest schimb permanent între toate palierele societăţii.”
Fireşte, actualitatea temei, autoritatea profesională sau civică a participanţilor sau cota ideatică a dezbaterilor sunt argumente necesare dar nu şi argumente suficiente pentru ca un asemenea demers să fie cu adevărat eficient. De aceea, am reţinut cu deosebit interes faptul că această dezbatere inaugurează un ciclu de activităţi care vor genera un set de idei şi de recomandări pe adresa factorilor implicaţi într-un asemenea demers de o majoră importanţă economică, socială şi, în ultimă instanţă, cu o indiscutabilă importanţă pentru securitatea naţională. Iar, pentru că Institutul Social democrat”Ovidiu Şincai” este un partener tradiţional al PSD consider perfect motivat ca rezultatele,fie ele şi de etapă, ale unui asemenea demers să fie comunicate în primul rând executivului . Şi asta cu atât mai mult cu cât guvernul şi, în mod direct, premierul Victor Ponta şi-au asumat ca obiectiv strategic prioritar combaterea evaziunii fiscale.
La fel de adevărat este, însă, şi că de la declaraţiile de intenţie şi până la realităţile cotidiene este cale lungă şi întortocheată, după cum la fel de adevărată este şi constatarea că un alt obiectiv asumat al actualei guvernări – combaterea corupţiei- a căpătat grave conotaţii politice din cauza manierei în care este pus în practică de către un DNA cu unică ţintă.
De aceea, am remarcat ca notă definitorie a acestei dezbateri efortul de a o scoate în afara jocurilor cu miză politică. Jocuri pe care, dacă ar fi să respect clasica disjuncţie operată încă acum un veac de către C. Rădulescu Motru, le-aş numi mai direct: politicianiste.
Ştiu că este de bon ton să critici pe un ton cât apăsat guvernul şi parlamentul, dar trebuie să spun- fireşte, asumându-mi toate riscurile – că, de data asta, cele două instituţii ale statului de drept au prezentat , prin purtătorii lor de mesaj, puncte de vedere realiste, coerente şi bine documentate. Mă refer la intervenţia Ioanei Petrescu, în calitate de consilier de stat la Cancelaria primului ministru, a deputatei Aureliei Cristea, preşedinta Departamentului de muncă, familie, egalitate de şanse, dialog şi incluziune socială a PSD şi Viorel Ştefan, preşedintele Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor. Intervenţii care s-au concentrat asupra principalelor implicaţii economice, juridice şi sociale ale noului Cod Fiscal cu precădere asupra măsurilor care să limiteze marja de manifestare a evazioniştilor şi să diversifice acţiunile cu caracter preventiv. Am reţinut ca foarte interesată ideea susţinută de către senatorul Georgică Severin privind necesitatea elaborării şi adoptării unei legi a mercenariatului care să se adreseze, cu precădere, susţinerii activităţilor din domeniul artelor. Domnia sa relevând, totodată, şi importanţe ce trebuie acordată impactului negativ pe care reglementări incorecte sau practici abuzive în materie de combatere a evaziunii fiscale le au asupra modului în care sunt respectate drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Ideea preluată şi susţinută, cu îngrijorător de multe exemple semnificative, de către avocatul Gabriel Biriş. Dat fiind faptul că referirile critice vizau direct maniera în care factorii de control din cadrul ANAF derulează acţiunile m-aş fi aşteptat ca de la reprezentanţii respectivei instituţii- Tiberiu Vespan şi Corneliu Vasile- sa aflăm şi ce anume se are în vedere pentru a se renunţa la asemenea practici incorecte. Spre sincerul meu regret, acest subiect incomod a lipsit din intervenţiile domniilor lor, altfel bine intenţionate şi optimiste.
Un element mai puţin tratat în dezbaterile în care se abordează anumite măsuri de natură juridică sau administrativă este cel al impactului acestora asupra mentalului individual şi colectiv. De aceea, mi se par demne de a fi cât mai larg diseminate în spaţiul public expertizele pe care le-a prezentat Andrei Stoiciu, Expert Internaţional Capacity Building SIPU International.
Desigur, ştiu că invocarea spaţiului limitat este, de mult ori, o scuză, dar vă asigur că numai acest amănunt nu mi-a permis să menţionez şi alte intervenţii, incitante şi substanţiale, ale reprezentanţilor mediului antreprenorial, administraţiei publice,lumii ştiinţifice şi universitare sau ale societăţii civile.
Aşa după cum, menţionând prezenţa reprezentanţilor ambasadelor Statelor Unite ale Americii, Italiei, Poloniei şi Ungariei, am deplină încredere să semnalele constructive formulate în acest cadru vor ajunge întocmi acolo unde este cazul. În schimb consemnez absenţa reprezentanţilor Ministerului de Justiţie. Cum nu sunt în posesia unor „indicii temeinice” asupra motivelor acestei situaţii formulez câteva simple „suspiciuni rezonabile”:-1. Tema nu a prezentat interes;- 2) Diriguitorii ministerului rezolvă tema pentru acasă dată de către premierul Victor Ponta până la şedinţa de guvern de săptămâna care stă să înceapă.
Sau, mai ştii?, domniile lor au ales să dea răspuns la o altă provocare a premierului Victor Ponta, aceea de „a-şi căuta de lucru în altă parte”…
Şerban CIONOFF