Șerban Cionoff: RADU BELIGAN, O LECŢIE DE CONSTRUCŢIE DATĂ UMANITĂŢII

Acum, când toată lumea face şi desface în draci guverne, nici nu mă mai miră prea tare faptul că a trecut aproape neobservat că Radu Beligan împlineşte 96 de ani. Prilej cu care mă alătur, cu sinceritate, celor care îi doresc anii mulţi şi fericiţi înainte!
Intenţionat am scris, pur şi simplu, Radu Beligan, pentru că, domnia sa este, de multă vreme şi pentru totdeauna, o emblemă a culturii şi spiritualităţii noastre în dialogul cu valorile perene ale omenirii. O emblemă pentru care nu mai există alte epitete, comparaţii sau preţioase,retorice, întorsături de frază.
Aşa după cum, tot în mod intenţionat, nu am scris, recurgând la o expresie mondenă, că Radu Beligan este „un brand”, tocmai pentru că mă încăpăţânez să cred că valoarea de unicat irepetabil a creaţiei sale iese din tiparele mercantile şi meschine ale mâinii invizibile a pieţii pentru a da „o lecţie de construcţie umanităţii”(aşa după cum în chip magistral a definit G.Călinescu a fi condiţia geniului).
Fireşte, m-a emoţionat mesajul de felicitare pe care i l-a adresat distinsului sărbătorit premierul Victor Ponta. Cu atât mai mult cu cât, măcar până la această oră, nu am ştiinţă ca şi alte înalte oficialităţi ale vieţii publice- în primul rând, expiratul chiriaş din Dealul Cotrocenilor- să fi făcut un asemenea gest. Iar, în situaţia cu care l-au făcut, dar nu au dorit să facă public mesajul, atunci asta este cu atât mai bine.
Ştiu şi eu că nu este frumos şi nu ar trebui ca, la acest ales ceas aniversar, să aduci aminte de lucruri mai puţin plăcute, dar nici nu cred că este cazul ca să trecem pre uşor peste împrejurarea că, nu cu multă vreme în urmă, Radu Beligan s-a aflat sub tirul încrucişat al unor auto-proclamaţi lideri de opinie, de fapt nişte intoleranţi de chirpici, care îi reproşau , cu toată otrava aferentă gestului lor pretins civic, demnitatea de a-şi recunoaşte şi de a-şi susţine , public, simpatia pentru un anumit candidat la alegerile prezidenţiale.
Răspunsul celui pus la zid cu o incalificabilă brutalitate declamativă a fost de o eleganţă şi de o demnitate zdrobitoare . Un răspuns pe care am serioase temeiuri să cred că l-au înţeles ipochimenii procurori elitişti. O tăcere senină care valorează mai mult decât orice replică sau justificare. Ceea ce, iarăşi, reprezintă o magistrală lecţie de construcţie morală pe care acest creator de geniu ne-o dă nouă,contemporanilor săi.
Cât priveşte împrejurarea că Radu Beligan a ales să îşi sărbătorească ziua de naştere pe scenă, socotesc cum că şi aceasta trebuie luată ca ţinând de însăşi nobila alcătuire sufletească a Omului şi a Artistului. Altfel spus , tot ca o lecţie de construcţie pe care domnia sa ne-o oferă cu rară generozitate şi cu delicateţe neasemuită. Lecţie pe care trebuie să ne străduim a o înţelege în toate tâlcurile sale şi, mai ales, a o cinsti aşa după cum o merită cu prisosinţă.
La Mulţi Ani, Domnule Radu Beligan!
Şerban CIONOFF